Værktøjskassen

Værktøjskasse og idébank for rekruttering og fastholdelse af medlemmer

VÆRKTØJSKASSE OG IDÈBANK:
 
Gå til fægtningMaterialer til rekruttering - markedsføring:
Er der ikke tid eller penge til at I selv i klubben laver flotte markedsføringsmaterialer, så kan I hos DFF's Sekretariat GRATIS bestille markedsføringsmaterialer: Foldere, plakater, postkort og hæfter om fægtning.
 
DFF's konsulent kommer gerne og besøger klubben for rådgivning og vejledning om rekruttering og fastholdelse,sparring, erfaringsudveksling, et foredrag for ledelse, trænere, hele klubben o.a. Konsulenten er ikke længere væk end nærmeste telefon / internetadgang.
Cool
DFF udarbejdede i 2011 dette hæfte på 30 sider indeholdende idéer til både bestyrelsens og trænernes arbejde med kvindelige medlemmer. Læs bl.a. hvad der motiverer, fastholder og hvilke aktiviteter, der kan laves for målgruppen. De gode råd bygger på erfaringer og en spørgeundersøgelse blandt aktive fægtere - teenagere og voksne.
                                                   
Børn på 3.-5. klassetrin er i de senere år blevet benævnt "betweenagers", da ikke alle opfører sig ganske som børn eller teenagers (unge). Læs om, hvorfor denne aldersgruppe er særligt interessant at rekruttere for en fægteklub. Læs, hvilke motiver og forventninger de har til træningen og træneren (Noter fra seminar 2008).
 
DFF's Fægtemærkeordning kan bruges til på en fægtefaglig måde at lave noget spændende træning for børn, der ikke har med stævner at gøre og hvem, der vinder kampene, men med udvikling af færdigheder.
Måske holder det på flere børnemedlemmer?
 
Fægteklubben i Vordingborg indledte i 2012 et nyt, populært forsøg med træningsmærker. Børn får et mærke for træningsdeltagelse og stævne/lejrdeltagelse, en præmie ved 25 og 50 mærker, og dermed yderligere incitamenter for at være aktive i klubben.
Se eksempel på mærkebog ovenfor (klik på overskriften), lav mærker på printer eller dymo.
I Vordingborg er det ikke trænerne, men en frivillig leder, der står for ordningen.
Kontakt gerne Fægteklubben Trekanten Vordingborg for mere information eller se powerpointpræsentation fra B&U-udvalget.
 
Mangler I idéer til konkrete sociale aktiviteter? Så kig i dette katalog og få inspiration. Idémappen har nogle år på bagen og er primært for børn og unge. Prøv selv at tænke de nye elektroniske muligheder ind i aktiviteterne - og kommunikér aktivitetstilbudene via IT.
 
Idéerne stammer fra en række forskellige sportsgrene. Vær opmærksom på at DIF's projektet "Unge i fokus" ikke længere kan søges. Måske kan idéer fra andre sportsgrene bruges i jeres fægteklub?
 
DFF's Idékatalog fra 2011 til fægteklubber, der vil rekruttere fra skoler og indgå skole / institutionssamarbejder. Læs hvad, hvordan, hvorfor andre fægteklubber har arbejdet med skoler.
 
Drejebog for den klassiske Åbent Hus-aktivitet til rekruttering.
 
Drejebog for den klassiske rekrutteringaktivitet, hvor børn prøver fægtesporten af i nogle feriedage.
 
Hvad: En ordentlig bunke fægtere fægter løs med hinanden i kort tid midt på gaden til publikums forbavsede overraskelse og underholdning.
Hvorfor: Fordi det er en sjov og anderledes oplevelse for både dem, som skal rekrutteres, men måske også lidt sjovere end andre rekrutteringsevents for dem, der skal lave dem......
 
Giv alle børn eller særligt udvalgte børn et "talentkort" i forbindelse med skole/SFO-besøg, åbent-hus, ferieaktivitet eller andre rekrutteringsaktiviteter. Gives i stedet for eller sammen med klubfolder. Så føler man sig helt speciel....og er topmotiveret til at komme til træning i klubben. Talentkortet er lige til at fylde ud for klubben. Print ud på god, tyk papirkvalitet, så bliver det ekstra sejt.
 
Man kan også i stedet lave et personligt deltagerdiplom - standardeksempel som klubben kan ændre på. Meget flotte, individuelle diplomer fra Vordingborg ses her. Kontakt klubben for nærmere.
 
Få et overblik over, hvordan en klub kommer fra 0-200 medlemmer på 2 år, og få i kortfattet form idéer til, hvilke tiltag og aspekter, der har betydning for succes. Følg recepten og læg knofedt og entusiasme til. Noter fra foredrag af formanden for Århus Kano - og Kajakklub.
Læs artikel fra Udspil nr. 7-2012 (DGI) "Volumen er nøglen til succes" - om lignende medlemssucces i judoklub. Klubbens vej var udviklingsplan, mål, fokus, nye hold, nytænking af sporten, forældrengagement.
 
Få her et kort informationsark omkring, hvad klubben skal gøre for at give begyndere en god velkomst og bedre kan holde på de nyere medlemmer - fasen fra begynder til let øvet.
 
Tag 1 årlig samtale om fægteren med forældrene (lige som skole-hjem-samtalen). Lav samtalen med alle i klubben - ikke kun eliten. Det viser forældrene og fægteren, at I tager deres barn seriøst og er desuden en anledning til sportslig udvikling og til at inddragelse i klubben for alle. Husk at følge op og bruge oplysningerne.
 
Fastholdelse af børn og unge handler om at etablere et godt breddearbejde for børn og unge. Det skal være attraktivt for alle niveauer at være i klubben - også på 2. holdet. I artikelsamlingen med artikler fra primært DIF's blad "idrætsliv" kan I få inspiration og læse om, hvad andre idrætsklubber har gjort for at fastholdelse børn og unge.
 
Vil din klub sætte fokus på et struktureret børne - og ungdomsarbejde, hvor bestyrelsen og træneren arbejder ud fra fokuspunkter, der fastholder fægterne, hvor medlemmerne får indfyldelse og hjælper til med arbejdet, og I får lavet en handlingsplan for ungdomsarbejdet og får lidt økonomisk hjælp til at komme i gang med at udvikle jeres klubs børne - og ungdomsmiljø? Så kan klubben gennem DFF tilmelde sig DIF's projket  'Godt Idrætsmiljø for unge'.
 
Her kan I få en oversigt i punktform og en opskrift på, hvordan I får mange fægtere på et ungdomshold og beholder dem.Hvorfor falder unge fra i sport? Hvad skal der gøres. Hvad skal klubbens bestyrelse gøre? Hvad skal træneren gøre?
(Noter fra DIF Dialogmøde om Frafald blandt unge, 2007).
 
"Slides" fra foredrag om ungetyper (unge er forskellige), om medbestemmelsesniveauer og medinddragelse, om trænerollen "den gode ungdomstræner", frafaldsårsager.
 
DIF har udviklet er materiale til ungdomstræneren, der kan styrke det sociale samvær på holdet og hindre mobning. Materialet består af: Trænervejledningspørgeskema til fægterne på holdet, samt et ark til udvikling af fælles leveregler på ungdomsholdet med fokus på det sociale samvær og gode idrætsoplevelser til alle på holdet. Træneren bruger sammen med holdet nogle træningspas på at arbejde med emner som sprogbrug, kropssprog, udstyrsræs og påklædning, ritualer, og fælles spilleregler for adfærd.
DFF's Sekretariat kan skaffe materialerne i trykt form til jer. Bare ring eller skriv.
 
DIF har i 2013 udgivet en lille håndbog skrevet af ungdomsforskeren Søren Østergaard, som samler en række guldkorn til rollen som ungdomstræner, og hvordan klubben rekrutterer og fastholder de unge. Læs den og bliv en bedre ungdomstræner. Klubledere vil også have glæde af at læse den. Bogen bestilles billigt hos DIF. (ca. 50kr.) eller downloades gratis på linket ovenfor.
 
Bliv klogere på de unge
 
Hæftet, som er udarbejdet af DIF i 2019, giver jer en række konkrete anbefalinger og værktøjer til, hvordan I i klubben – med få greb – kan blive endnu bedre til at fastholde de nuværende voksenmedlemmer, samt hvordan I kan få tidligere voksenmedlemmer til at komme tilbage til klubben. 
Anbefalingerne i hæftet er baseret på en frafaldsanalyse foretaget af DIF blandt tidligere voksenmedlemmer fra klubber tilknyttet seks forskellige specialforbund i 2018. Hesnigten med frafaldsanalysen var at blive klogere på, hvorfor voksenmedlemmerne stopper i klubberne, og hvad der kan få dem til at starte igen. Brug de anbefalinger, der giver mening i jeres klub.
 
reaktiveringsfolder
 
9 sider med idéer til, hvordan idrætsklubber kan tiltrække medlemmer og skabe attraktive tilbud i forhold til de kommercielle idrætstilbud (så som fitness) og den selvorganiserede idræt (så som løbeturen i parken). Fra workshop fra DIF's Kongres 2011 "Foreningsliv". Nogle idéer: Fleksible medlemsskaber / kontingenter, fleksible træningstider / hold, familietilbud.
 
Inspirationskataloget fortæller bl.a. om Facebook som værktøj for fastholdelse og rekruttering, om åbent-hus-dag, målrettede tilbud o.a.
 
Et værktøj der kan hjælpe jer med at lave en handlingsplan for klubbens gode modtagelse af nye medlemmer - så risikoen for, at de damper af efter et par ganges træning, mindskes.
 
Standardfolder med indmeldelsesblanket, som I selv kan udfylde med klubbens egne informationer til det nye medlem, så medlemmet har praktiske informationer fra klubben og en idé om, hvad klubben står for. Supplér med basismedlemsinformationer på jeres hjemmeside.
 
Et simpelt rekrutteringsinstrument, der næppe går af mode. Hæng sedlen op i pizzabaren, i supermarkedet, på biblioteket, skoler og institutioner. Lav en turnusordning for hvem i af klublederne, der hænger op og/eller giv med mellemrum alle medlemmer en stak, de kan hænge op i deres lokalområde.
 
Lidt om "Social Commerce" - "Social handel": Anvend klubbens medlemmer som ambassadører for klubben, som laver anbefalinger af sporten og klubben via sociale medier på nettet - eller andre steder.
 
A4-ark, som foldes 3 gange. Mon ikke nogen i klubben kan printe ud, børneholdet kan folde brochurerne, og alle kan tage en stak hjem til uddeling? I kan nemt lave jeres egen brochure, men I kan også gratis bestille en ordentlig stak DFF-brochurer fra DFF's Sekretariat, som I blot skal sætte et stempel, klistermærke, eller printe jeres kontaktinfomationer bagpå.
 
Fra DFF's Sekretariat kan I også bestille plakater og diverse håndbøger.
 
Fastholdelse og frafald - alle aldersgrupper. Vil I gå meget grundigt og analytisk til værk, så brug:

Mange idrætsklubber bruger tilsyneladende mere tid på at skaffe nye medlemmer end på at mindske frafald. Hæftet giver mange eksempler på, hvordan klubben gennem analyser af bl.a. mål, idégrundlag, aktiviteter og medlemmernes behov kan mindske frafald og øge rekruttering. Hæftet indeholder en række analyseværktøjer, som kan være relevante i særligt større klubber. 

Medlemssucces