Forsikringer

Forsikringer

tryg
Som klubledelse er det vigtigt at have styr på klubbens forsikringsforhold.... inden uheldet er ude.
 
Den fælles forsikring gennem DIF - Idrættensforsikringer.dk
Som fægteklub under DFF er klubben dækket ind i en række tilfælde af den fælles forsikring som Danmarks Idræts-Forbund har tegnet med Tryg Forsikring. Den fælles forsikring dækker hovedsageligt klubben og dens frivillige / lønnede medarbejdere - bl.a. ansvarsforsikring, arbejdsskade, idrætsrejse, retshjælp og psykologisk krisehjælp. På www.idraettensforsikringer.dk kan I læse alt om, hvad, hvem, hvordan, hvornår og hvor meget den fælles forsikring dækker.
 
Hvis I i forbindelse med idrætsrejse til stævner i udlandet har brug for et engelsksproget forsikringskort (certifikat) med policenummer m.m., findes det her. Husk at tjekke, om betingelserne er opfyldt - se samme link.
 
Foreningens egne forsikringer:
I skal være opmærksomme på, at den fælles forsikring ikke nødvendigvis dækker klubben ind på alle områder. Klubben skal om nødvendigt f.eks. selvstændigt tegne forsikring for følgende områder for at være dækket: Løsøre, bygning, transport, motorkøretøj, bestyrelsesansvar, idrætsulykkesforsikring.
På hjemmesiden for den fælles forsikring findes et forsikringstjek, som I kan bruge, hvis I er i tvivl om dækning og klubbens egne forsikringsforhold.
 
I er også velkomne til at kontakte DFF's Udviklingskonsulent.
 
Medlemmernes egne forsikringer:
I forhold til den enkelte fægter er det fornuftigt, at det enkelte medlem undersøger, om fægterens private (ulykkes)forsikring dækker fægtning. Nogle selskaber, f.eks. Tryg og Topdanmark, dækker fægtning på linje med andre idrætsgrene, mens andre har kategoriseret fægtning som en kampsport, som falder ind under begrebet "farlig sport", som ikke dækkes uden en tillægsforsikring.
 
Det er DFF’s holdning, at fægtning ikke falder ind under begrebet "farlig sport", da vi arbejder med sikkerhedsudstyr og sikkerhedsregler, og skader forbundet med sporten er ekstremt sjældne i det omfang reglerne overholdes.
 
I forhold til Tryg Forsikring findes en bekræftelse af, at Tryg ikke anser fægtning som "farlig sport" her.
 
I øvrigt er det muligt for klubber hos deres forsikringsselskab at tegne en kollektiv idrætsulykkesforsikring. Idrætsulykkesforsikringen er en forsikring, der dækker en gruppe af eller alle foreningsmedlemmer, hvis de kommer ud for en ulykke, mens de dyrker idræt eller under transporten til og fra en idrætsbegivenhed.