Medlemmer - rekruttering og fastholdelse

Rekruttering og fastholdelse af medlemmer

Her kan I læse om rekruttering og fastholdelse af medlemmer:  
 
BørnVi har samlet en TJEKLISTE med arbejdsspørgsmål og en VÆRKTØJSKASSE - med en buket af muligheder for at få lagt planer, lavet analyser, udviklet konkrete aktiviteter og tiltag, samt idéer, viden og erfaringer om rekruttering og fastholdelse. 
 
Vejene til medlemmerne er mange og vi har probbet både stort og småt i værktøjskassen og materiale frem til mange af klubbens målgrupper: Børn, unge m.fl.
 
Hvis I gerne vil læse om rekruttering og fastholdelse af frivillige, så læs mere her.
 
TJEKLISTE (refleksions - og arbejdsspørgsmål - hvor skal vi sætte ind?):
 
Rekruttering:
1. Har I en plan og rutiner for rekruttering? Bliver de anvendt og er de tilstrækkelige?
2. Hvordan sælger I / præsenterer i sporten og klubben? Hvordan får I budskabet ud?
3. Har I rutiner for modtagelse af nye medlemmer - begynderhold, velkomstbrev / gave, følordning, hvem hjælper, hvem giver svar, er der en træningsplan, tager I godt (nok) imod og er fællesskabet åbent for nye?
4. Er træningstilbuddet fleksibelt nok til at folk let kan begynde - kan vi lave flere træningstider, er træningstiderne attraktive for vores målgruppe?
 
Fastholdelse:
1. Har I en plan og rutiner for fastholdelse?
2. Hvordan sørger I for at alle føler sig hjemme i klubben og oplever udvikling og glæde ved sporten?
3. Er der planer og aktiviteter, der sikrer det sociale liv, et godt klubmiljø, uddannelse (udviklingsmuligheder), medindflydelse og et stævnetilbud for alle?
4. Hvordan kan I styrke trænernes muligheder og evner til at motivere og udvikle fægterne og fokusere på et godt træningsmiljø for alle på holdet?
5. Er klubbens bestyrelse rustet til at styrke fastholdelsesaktiviteter, og har I lavet en opgavefordeling mellem ledere og trænere?
 
Aktiviteter tiltrækker - relationer fastholder:
 
Strikke
 
Aktiviteter tiltrækker:
 • Hvad er jeres aktivitetstilbud?
 • Dækker tilbuddet behov hos nye medlemmer?
 • Er det attraktivt at være ny i jeres klub?
 • Er der udstyr og gode trænere til begynderne?
 • Er træningstiderne fleksible
 • Er der sørget for overgange fra begynder til fortsætterhold?
 • Tænker I bredt i jeres aktivitetstilbud ? Fægtningen er ikke det eneste, der trækker folk ind i en fægteklub, og fægtningen er ikke altid nok i sig selv!
 • Kan I tilbyde et fællesskab, udvikling, oplevelser, uddannelse, sociale aktiviteter, andre motionsformer.

Kammeratskab

Relationer fastholder

 • Hvordan skaber I relationer mellem det nye medlem og klubben?
 • Er det let at blive en del af begynderholdet og af de andre hold i klubben?
 • Hvordan integrerer I de nye med de gamle medlemmer?
 • Hvilke sociale tilbud har I?
 • Har de nye medlemmer medindflydelse?
 • Kan alle medlemmer, nye som gamle, få en rolle i klubben? Som fægter, frivillig, leder, træner, dommer?
 • Hvordan skaber I klubånd og klubidentitet?
Hvorfor skal vi være flere?
Medlemmerne er klubbens menings - og eksistensgrundlag. Grundlaget skal plejes og basis skal være solid.
Det har længe været DFF´s ønske, at vi skal være flere fægtere i Danmark. Det ønske er først og fremmest et ønske på klubbernes vegne - og et ønske til både små som store klubber.
Godt 80% af alle fægteklubber har under 50 medlemmer. Det er for så vidt i orden, at vi er små, men det skaber en sårbarhed for vores sport og giver udfordringer i klubberne med at skabe kontinuitet og udvikling, anskaffe ledere, trænere og dommere, få økonomien til at hænge sammen og investere i fremtiden, få haltider, udvikle talentmassen m.m. Også i de større klubber er fokus på vækst i medlemstallet afgørende.
Udover de praktiske grunde til vækst, er fægtesporten en så spændende og udviklende sport, at det glade budskab skal spredes og fællesskabet deles af flere. Derfor skal vi være flere fægtere.
 
 
 
Glade holdpiger