Find penge til klubben

Find penge til klubben

BA963.jpg
Generelt:
Læs på denne side, hvordan klubben kan tjene flere penge og søge penge hos det offentlige, private fonde og legater, sponsorer. I foreningsverdenen kan vi gøre mange ting uden penge. Vi kan lave endnu flere ting, hvis vi har penge. En god økonomi muliggør flere aktiviteter. Aktiviteter for klubbens medlemmer er klubbens eksistensgrundlag.
 
Økonomi i en klub er ikke bare penge, men udtryk for aktivitet. Det handler ikke om tørre tal, men om en levende klub.

1. Find penge INDENFOR klubben:
 
1.a. Kontingenttjek:
Kontingentindtægten bør sikre en basis, som muliggør at klubben økonomisk løber rundt, uanset hvad I ellers har af indtægtsgivende aktiviteter, da medlemmerne bør være kernen i en klub. I 2004 var landsgennemsnittet, at 47% af indtægterne i idrætsforeninger kom fra kontingentet. Fægteklubberne lå gennemsnitligt på 46%. Ligger klubben under dette gennemsnit, så kan det tale for at sætte kontingentet op. Ligger klubben over, kan det tale for, at I fokuserer på at få flere andre indtægtskilder. Helt overordnet kommer sådanne betragtninger dog an på, hvilken slags klub I vil være.
Fastsættelsen af kontingent afgøres på klubbens generalforsamling, og det kan give anledning til diskussioner at ændre kontingentet.
 
Læs artikler fra Idrætsliv 3/2008 bl.a. Hæv kontingentet og skab kvalitet”.
 
Naturligvis er det vigtigt, at klubben har gode rutiner for kontingentopkrævning, så pengene sikkert og let for alle parter ender i klubkassen. Kommer der ikke løbende penge ind, får klubben likvide problemer og svært ved at udføre aktiviteter.

1.b. Bliv flere medlemmer:
I 2004 havde en gennemsnitlig idrætsforening indtægter for ca. 260.000 kr. om året.  Gennemsnittet for fægteklubber lå i 2004 på ca. kr. 80.000. En mulig årsag hertil er, at 80% af landets fægteklubber har under 50 medlemmer (landsgennemsnittet for alle idrætsforeninger: 29% har under 50 medlemmer - 2004-tal) sammenholdt med at 47% af fægteklubbernes indtægter kommer fra kontingentet.
Derfor er det vigtigt for en god økonomi i fægteklubben, at klubben målrettet arbejder med medlemsforøgelse gennem medlemsrekruttering og fastholdelse af medlemmer. Har klubben en plan for disse ting, er der faste rutiner og et set up for hvervning og modtagelse af nye medlemmer, hvordan sørger klubben for, at medlemmerne bliver?
 
Udover at klubben får en bedre økonomi gennem et større medlemsgrundlag, bringer flere medlemmer også mere liv, bedre sparring i træningen og flere til at tage fat og skabe aktiviteter.

1.c. Aktiviteter i klubben:
Sæt gang i aktiviteter, der gør, at I tjener flere penge - og ofte også skaber liv i klubben:
 
Klubbens hjemmeside: Klubbens hjemmeside kan være en platform for reklamer gennem bannerreklamer eller gennem en specifik aftale med en eller flere sponsorer.

  undefined
2 gange årligt kan klubben sælge Lillebrorlodder gennem Børnehjælpsdagen og tjene penge til klubarbejdet. Sæt klubbens medlemmer og venner i gang – læs mere her. Gå til Børnehjælpsdagens hjemmeside og bestil her.
 
Udover Lillebrorlodder findes der en række andre velgørende organisationer, hvis lotterisedler man kan videresælge og tjene en god provision på. F.eks. Røde Kors og Børnsvilkår. Find en oversigt og lav bestilling her: http://www.stoetforeningen.dk/da/.

 

Prøvetimer ved firmabesøg og polterabends: En del klubber har fundet et rekrutteringsgrundlag og en indtægtskilde i at lade gæster besøge klubben og afprøve sporten. Kontakt de klubber, som arbejder med dette, og hør, hvordan de gør.

O.K. Benzin-kortTjen penge til klubben, når I tanker med OK-benzin:

Sociale aktiviteter: At samle klubbens medlemmer og venner til en social begivenhed så som en fest, bankospil o.a. kan give et lille overskud til klubben, hvis klubben bevidst arbejder med dette for øje. Medlemmerne får en fælles oplevelse og har næppe noget imod at bidrage til det gode formål. Klubben får samtidigt understøttet det sociale liv i klubben. 
  
Stævner: Stævner ikke behøver at give underskud eller ”gå i nul”, idet de med en arbejdsindsats kan give overskud til klubben. Gør stævnet til klubbens årlige begivenhed og engager de frivillige. Vær omkostningsbevidst og brug energi på at finde sponsorer gennem klubbens medlemsnetværk og lokalt erhvervsliv. Kontakt eventuelt fægteklubberne i Hillerød, Kalundborg og Thisted og hør, hvordan de gjorde.
 
Støtteforening: Lav en støtteforening i klubben bestående af forældre og venner til klubben eller etablér et støttemedlemskab. Dette kan generere et lille overskud til klubbens aktiviteter og medlemskredsen kan være en rekrutteringsbase for frivilligt arbejde i klubben. En anden mulighed er at lave en støtteforening bestående af firmaer i det lokale erhvervsliv. Sørg for at invitere medlemskredsen til klubbens stævner, kurser og sociale aktiviteter og hold dem generelt orienterede om begivenheder og aktiviteter i klubben. 
Kontakt evt. Fægteklubben Trekanten Østerbro og hør om deres venskabsforening. 

Læs artikler fra Dif’s blad ”Idrætsliv” om, hvordan forskellige klubber skaffer penge 
her.
 
2. Find penge UDENFOR klubben:
 
2.a. Kommunalt tilskud efter Folkeoplysningsloven: 
Lov om støtte til folkeoplysning sikrer kommunal økonomisk støtte til foreningslivet, herunder idrætsforeningerne. Klubberne er med folkeoplysningsloven sikret støtte, men støtten kan være meget forskellige fra kommune til kommune.
 
Her er nogle former for tilskud, som I måske kan få:
  • trænertilskud
  • person- og foreningstilskud
  • lokaletilskud til egne lokaler
  • transporttilskud
  • tilskud til leder- og instruktøruddannelse
  • tilskud til rejse og ophold

Det bedste I kan gøre er, at kontakte forvaltningen i jeres kommune. Ofte har kommunen ansat en fritidskonsulent, som man kan få en samtale med.

 
Læs mere om kommunal støtte efter Folkeoplysningsloven. 
Download DIF’s folder om offentlig støtte 
her.

2.b. Søg DFF om penge:
Hvis jeres klub har en rigtig god idé til et projekt, der handler om medlemsrekruttering - eller medlemsfastholdelse, så er I velkomne til at søge DFF om penge. Det vil foregå som et projektsamarbejde, hvor vi sammen bl.a. laver en handlingsplan. Tilbuddet gælder i perioden 2018-2021. Læs mere her.
 
  
 
2.c. Søg DIF og DGI's Foreningspulje - 45 mio. kr. til uddeling til lokalt foreningsarbejde i hele landet:
Som noget nyt vil I i 2018 kunne søge DIF om penge til lokale klubinitiativer. Der kan ansøges fra ca. april 2018, og der vil være godt 45 mio. til uddeling pr. år til alle medlemsklubber under DIF og DGI. I søger ved at logge ind på det centrale foreningsregister (CFR) på www.medlemstal.dk., hvor I jo også årligt indberetter jeres medlemstal til DFF - og DIF. Samme steds vil I løbende modtage meddelelser om puljen til jeres klub. Læs mere:
 
 
2.d. Hjælp fægterne med at søge penge:
Hjælp klubbens fægtere med ansøgninger til fonde eller sponsorer. Hjælp med at skrive, hjælp med at lave en lille mappe med resultatoversigt og lækre fægtebilleder af fægteren, hjælp med at finde relevante sponsorer og fonde m.m. 
 
* DIF's pulje "Idræt for ALLE børn" Her kan klubben søge støtte for børn af økonomisk vanskeligt stillede forældre til kontingentbetaling. Det kan være for eksisterende medlemmer eller børn på vej ind i klubben. Det er klubben, der skal søge. 
undefined
 
Dansk fægtning har 2 mindre fonde, som kun kan søges af fægtere: 

Karen Lachmanns Fond: Uddeler årligt et mindre beløb til unge, især kvindelige fægtere under 20 år, til at fremme deres konkurrencefægtning. Ansøgning kan løbende sendes til fondsbestyrer Ole Kokborg (DFF's kasserer). I 2018 uddeles legatet i maj i forbindelse med stævnet "Trekanten International" og fristen for at komme i betragtning for 2018 er 30.04. 2018. Send ansøgning til kasserer@faegtning.dk.
 
Fægtekunstens Venners Fond: Fondens formål er at yde støtte til dansk amatørfægtning. Fonden har tradition for at støtte unge fægtere efter ansøgning. Læs her

2.e. Fonde & Legater: 

Nedenfor finder du en liste med fonde og legater, som DFF har valgt særligt at fremhæve, fordi de synes egnede eller fægtesporten tidligere har opnået støtte fra disse fonde: 
 
Gode råd (kortfattet) til skrivning af ansøgninger til fonde og legater (og projektsøgning).  Læs her
Vejledning til fundraising - læs om planlægning, ansøgninger, opfølgning og andre muligheder. Ca. 8 sider. Her eller bliv inspireret og få hjælp på fundraising.how
 
På disse hjemmesider fra Skandia og DGI kan du gratis finde en lang række idéer til fonde og legater, som klubben kan søge. Læs her og her.  Det kan du også på hjemmesiden: Legatbogen.
 
Idéliste:
* Albanifonden. Foreningsarbejde. Primært Syddanmark.
Bustrup Fonden. Børne - og ungdomsarbejde. Læs her.  
De jyske Sparekassers Støttefond. Kun Jylland. Også link til andre jyske fonde
* DIF's og DGI's Foreningspulje - 45 mio.kr. på højkant til udviklingsarbejde i medlemsklubberne - se ovenfor under 2.c.
*  Egmont Fonden. Børn og unge. Læs her
* Fonden for Bank Trelleborg (Sydbank) yder støtte til foreningsudvikling og aktivering af unge i bankens tidligere opland: Aarhus, Odense, København og en række sjællandske byer.
* Fonden for Sjællandske Medier A/S Dagbladet. Uddeler støtteportioner på mellem 5000 og 25000 til sjællandske foreninger.
Idéer for livet. Skandia. Børn og unge. Læs 
her.  
Nordeafonden - lokale ansøgninger. Breddearbejde. Læs her.
* O.K. Benzin. Støtter lokalsporten.
PFA Brug Livet Fonden. Bredde. Søg her.
* SE Vækstpuljer - stiftet i 2014-16, lokalt idrætsliv i Sønderjylland og Nordjylland. Læs her.
* SEAS NVE - støttemidler - donationer á kr. 10.000,- - kun Region Sjælland. Her.
Spar Nord Fonden. Foreninger under "Lokal ansøgning"
* Sparekassen Sjælland Fonden - lokale initiativer på Sjælland og Fyn. Typisk beløb på op til kr. 25.000. Fonden er startet i 2016.
SuperBrugsen - Støtter lokalt. Læs her. (2013).
Trygfonden. Projekter, der øger trygheden. Førstehjælpskurser og udstyr, f.eks. hjertestarter. Her.
Tuborg Fonden og Tuborgs Grønne Fond. Idræts og kulturliv. Læs her.
 
2.f. Sponsorer.  
Fægtning er p.t. ikke en sport, som har de landsdækkende mediers bevågenhed. Da sponsorer ofte vil have medieeksponering, bør klubben som regel tænke lokalt og småt, da I lettere vil kunne komme i lokale medier.
 
Overvej hvad I kan byde på: Lokal mediedækning, synliggørelse af sponsor i lokalområdet, reklame ved lokalt stævne, invitér medarbejderne i firmaet til at prøve at fægte, giv dem et gratis prøvemedlemskab i klubben, lad jeres topfægter eller formand udfordre direktøren i en fægtedyst, hvor taberen betaler en præmiesum til klubben, ect.
 
Små beløb har også ret og præmier i form af gavekort eller varer kunne være en sponsormulighed, som er realistisk.
 
Prøv at indkredse firmaer i lokalområdet eller udnyt klubbens netværk – måske er et medlem eller en forælder medarbejdere i et i firma, som kunne være sponsor for klubben.
 
Synliggør, hvad I har at byde på: et stævne, et event, en klubgivenhed. Tydeliggør, hvordan sponsoren bliver synlig eller hvad sponsoren får ud af at støtte jer: lokal opbakning, medarbejder/kundepleje m.m.
 
Hvis I har elitefægtere, er det en mulighed at hjælpe disse med at søge penge eller at søge for disse samtidig med at I søger for klubben. 
 
Breddesponsorater: Måske er det slet ikke eliten, der skal søges penge til? Eller tilbuddet til en sponsor skal splittes op i henholdvis "Klubben / klubbens breddearbejde - f.eks. B&U-afdelingen." og "Eliten" (hvis man har en sådan). Meget tyder på, at der er gode muligheder for målrettet at søge sponsorer til breddearbejdet - især lokalesponsorer, men også andre firmaer, vil gerne profilere sig på en social profil, hvor støtte af bredde - og ungdomsarbejde kan komme i spil.
 
Små beløb, personlig kontakt og lokalt engagement er nøgleord for mange klubbers sponsorater på lokalt niveau. 
 
 
 
 
Læs DIF’s hæfte om sponsoraftaler her
Find DIF's udkast til en standard sponsorkontrakt her.

Præsentation fra foredrag om markedsføring og sponsorering. Ledertræf 2009.

 

2.g. Crowdfunding for foreninger

I denne videoguide kan du se og høre om crowdfunding - dvs. netværksfinansiering og de muligheder det giver frivillige og foreninger. Video er fra Center for frivilligt socialt arbejde.