Frivillige - rekruttering og fastholdelse

Frivillige - rekruttering og fastholdelse

clip-art-meeting-340741.jpg
I det følgende viderebringer vi viden om og idéer til, hvordan klubberne kan arbejde med rekruttering og fastholdelse af frivillige.
 
På undersiderne "værktøjer, idéer og viden""forældre" og "unge" kan I finde mere specifikke tilgange til arbejdet. Unge og forældre er 2 målgrupper, som er oplagte mål /ressourcegrupper for klubbens arbejde med rekruttering og fastholdelse af frivillige.
 
En trejde ressourcegruppe er foreningens ældre medlemmer og ældre pårørende til klubbens medlemmer - vi bliver ældre og ældre i Danmark og der er mange ressourcestærke og hjælpsomme ældre at trække på.
 
GENERELT - LAV EN STRATEGI OG KOMMUNIKÉR
En nyere undersøgelse viser, at der aldrig har været så mange danskere, der er interesseret i at lave frivilligt arbejde som nu. Også de unge vil gerne være med – hvis de bliver spurgt. Derfor burde det være let at rekruttere frivillige til fægteklubben.
 
Det er også let, men det kræver et godt stykke arbejde.
 
Det hjælper med en overordnet strategi og kommunikation:                                                                                                                                             
Lav en Frivillighedsstrategi: 
En frivillighedsstrategi er en plan for det frivillige arbejde i foreningen. Hvem gør hvad, og hvordan organiserer og håndterer I egentlig de frivillige? Strategien er en del af den måde, I vælger at lede foreningen på.
En frivillighedsstrategi er en plan for, hvordan foreningen vil organisere og støtte det frivillige arbejde. Strategien har tre trin:
- Hvad gør foreningen i dag?
- Hvad vil foreningen gerne fremover?
- Hvilke konkrete handlinger ønsker I for at nå jeres mål?
 
Hvorfor have en frivillighedsstrategi?  
De fleste foreninger laver planer for trænerpåsætning, økonomi mv., men glemmer ofte frivilligheden. Foreningen oplever måske ikke problemer med at rekruttere og fastholde frivillige i dag, men hvordan ser det ud om et år? Det er en god investering i foreningens fremtid at bruge kræfter på at drøfte, hvordan I vil sikre, at der fremover er frivillige på alle poster.
 
Hvordan får I en frivillighedsstrategi?
DIF har udviklet et værktøj: ”Følg tre trin til en frivillighedstrategi”, som I kan benytte. Når I har udfyldt skemaet, har I i princippet en frivillighedsstrategi.
 
Hvem er ansvarlig for frivilligheden i jeres forening?
Foreningen har en formand og en kasserer, men har I også én, der er ansvarlig for frivilligheden? DIF anbefaler, at I får en frivillig-ansvarlig, som har til opgave at varetage frivilligheden i foreningen. Læs mere om hvad en frivillig-ansvarlig laver.
 
Kommunikation og markedsføring
Vil man have nogen til at hjælpe sig, starter det med, at man spørger dem! Det er få, der kommer af sig selv.
 
Måske skal I i klubben sælge varen yderligere og fortælle om gevinsterne ved foreningsarbejdet for den enkelte: 
  • Det vedkommende for den enkelte
  • Det personligt udviklende
  • Fællesskabet, det sociale
  • Den enkeltes muligheder for at sætte sit eget præg på klubbens arbejde.
Måske glemmer I at formidle, at i en forening er man med og ikke blot medlem.
Måske spørger I ikke de rette personer til de rette jobs?
Måske får I ikke spurgt alle og får ikke spurgt hele tiden?
 
Lav funktionsbeskrivelser
Det behøver ikke kræve det store at udvikle en frivillighedsstrategi. Et godt træk er at beskrive funktionerne. I al sin enkelhed at skrive ned, hvilke præcise opgaver man f. eks. skal løse for at være holdleder. Det gælder om at gøre det frivillige arbejde overskueligt og let at gå til.
 
Ud over funktionsbeskrivelse af funktionerne kan klubbens overordnede arbejde bestå af:
 
Hvordan og hvorfor er / bliver det fedt at være frivillig i vores klub? 
Lad os tale positivt om frivilligheden, så bliver det lettere: Det ER sjovt - men hvordan viser klubben det?
 
DFF's Udviklingskonsulent kommer gerne ud i klubben og hjælper jer på vej gennem et møde om plan / strategi eller et oplæg / foredrag til inspiration.

Værktøjskasse og vidensbank:
På undersiderne har DFF samlet en værktøjskasse med idéer og en lille vidensbank om rekruttering og fastholdelse af frivillige