Udviklingspuljen

Udviklingspuljen

2011-02-261_0.jpg

DFF’s Breddeudvalg og B&U Udvalg har igen i 2017 penge på højkant i en udviklingspulje, hvor klubberne kan søge tilskud til forskellige udviklingsaktiviteter, der skal finde sted ude i klubberne. 

Formålet er, at DFF hjælper klubberne med at få tingene til at ske ude i klubberne, hvor medlemmerne er, gennem at starte en række aktiviteter og tilbud, der kan øge aktivitetsniveauet, styrke medlemstilgangen, fastholde børn og unge.

Støtteområder og betingelser er de samme som i 2016 - så læs mere om, hvad og hvordan DFF støtter jeres klubaktivitet i dokumentet "Udviklingspuljen 2015".

 

I 2018-2021 vil der være mulighed for at søge støtte til klubudviklingsprojekter om rekruttering og fastholdelse af medlemmer via DFF's Udviklingskonsulent.