DFF Fægtemærker

DFF Fægtemærker

fægtemærker_1.jpg
DFF's Fægtemærkeordning 
 
Mærkeordningen er et tilbud til klubber og klubtrænere, der ønsker at tilbyde et alternativ eller et supplement til børn og unges fægteudvikling gennem stævnedeltagelse, idet mærkeordningen er et bud på, hvordan klubben gennem klubtræningen kan udvikle børnenes fægtning ved at sætte spot på udvikling gennem indlæring af kundskaber og færdigheder i fægtning. Gennem mærkeordningen sættes der fokus på den enkelte B&U-fægters personlige udvikling gennem udviklings - og læringsmål fremfor (alene) at vudere udviklingen gennem fægterens resultat - og præstationsmål ved stævner.  Således kan fægtemærkeordningen betragtes som et pædagogisk redskab i den daglige træning. Dels kan mærkeordningen motivere nogle fægteres træning og dels kan træningen struktureres efter de krav, der stilles til de enkelte mærker.
Fægtemærkeordningen henvender sig primært til fægtere i miniorer, puslinge og dreng/pige kategorierne. Her kan der tages et bronze (niveau 1), sølv (niveau 2) og guldmærke (niveau 3) indenfor alle tre våben, der repræsenterer de tre niveauer i ordningen. Til hvert mærke stilles der nogle konkrete fægtemæssige læringskrav.
 
Til brug for klubbens og trænerens arbejde med mærkeordningen har DFF  udarbejdet en håndbog til trænere og ledere. I bogen kan I læse mere om, hvorfor arbejdet med mærkerne kan være et godt element til langsigtet udvikling og fastholdelse af børnefægtere, hvad kravene er for at tage mærkerne, og hvordan mærkerne opnås. Download Håndbogen her på siden - nedenfor.
 
Når børnene i klubben er klar, kan klubben arrangere mærkeprøver, hvor børnene kan tage et fægtemærke i bronze, sølv og guld. DFF har til hvert mærke udarbejdetet diplom og et stofmærke, som fægteren kan få gennem klubben. Se mere nedenfor.
 
DFF håber, at klubberne og fægterne får glæde af fægtemærkeordningen, og at denne kan være med til at udvikle og kvalificere den daglige træning.
 
Materialer:

undefined