Aldersrelateret træning

Aldersrelateret træningskoncept 2014-17

ATKforside m tekst.jpg

DFF har i 2014 samarbejde med Danmarks Idrætsforbund og 3 andre kampsportsforbund udarbejdet et aldersrelateret træningskoncept (ATK).

Hvad er ATK?

Det aldersrelaterede træningskoncept beskriver, hvordan vi skaber gode udviklingsveje for fægtere på alle alderstrin, så vi både kan udvikle talenter i fægtesporten og kan fastholde børn og unge i sporten gennem en livslang karriere i fægtesporten gennem god træning for alle.
 
Hvordan gør vi?

Dette er beskrevet i en bog, som indeholder alment idrætslige og fægtespecifikke dele og hvori træningsanbefalinger for alle aldersgrupper er beskrevet ud fra træningselementerne: Teknik, taktik, fysisk og mental træning. Hvornår i en fægters udvikling bør vi sætte ind med træningsindholdet, hvor meget og hvor længe?

Læs ATK-bogen.

Udover bogen arbejder vi på et mobil site, hvor vi med tiden lægger øvelseseksempler op online - især indenfor teknisk træning med øvelser fra DFF's Trænerkurser Niv. 1-3.

Se ATK-øvelseskatalog.

Hvem er med?

DFF's Udviklingskonsulent, Martin Wiuff, har fået hjælp til beskrivelsesarbejdet af: Diplomtrænerne Malte Trier Mørch og Mads Eriksen og Nathalie Ahl, som studerer idræt.

I marts - oktober 2016 vil udvalgte fægteklubber arbejde med ATK i klubregi og deltage i implementeringen af aldersrelateret træning i fægtning. Klubberne modtager efter forløbet et certifikat på at træningen og talentudviklingen i klubben foregår efter aldersrelaterede træningsprincipper. Når denne runde er gennemført, vil DFF køre nye ATK-forløb med andre klubber, der har lyst.

Hvad sker der i 2015-2017?
I de kommende år skal det aldersrelaterede træningskoncept implementeres i fægtesporten. Det sker bl.a. ved:
  • Kursusindhold på DFF-trænerkurser Niv. 1-3.
  • Efteruddannelse af uddannede trænere.
  • Videreudvikling af ATK-online øvelseskatalog med flere øvelser.
  • Trænerseminarer med ATK som tema
  • Bogen udsendes i trykt form til alle klubber.
  • Klubudviklingsforløb i 2016-2017 med certificering af klubber.
Læs hele implementeringsplanen her.
Mere information
undefined