Idræt for alle børn - kontingentstøtte

Søg om kontingentstøtte hos "Idræt for alle børn" (DIF)

idraetforalleborn.jpg
DIF har i januar 2013 startet projektet “Idræt for ALLE børn”.
 
"Idræt for ALLE børn" giver klubberne mulighed for at søge støtte til klubbens økonomisk vanskeligt stillede børn og unge op til 18 år.
 
Der kan af klubben søges støtte til kontingent.
 
Det er klubberne, der skal søge på vegne af børn og unge under 18 år. Ansøgningsskema findes her.
 
Det er faktisk ikke  så administrativt besværligt / tidskrævende for klubben at søge midlerne – hvilket gør det nemmere for jer i klubberne og letter mulighederne for vanskeligt stillede børn og unge.
 
Se ansøgningsskemaet for, hvor lidt arbejde der kræves af jer og medlemmerne.

HUSK, I FLERE KOMMUNER FINDES DER OGSÅ ORDNINGER FOR KONTINGENTNEDSÆTTELSE, som klubben / barnets forældre kan søge. Nogle steder hedder ordningen "fritidspas". Find ud af mere ved at se på jeres hjemkommunes hjemmeside eller ved at kontakte kommunen.

DFF håber, I vil være med til at give et håndsrækning til jeres medlemmer med behov.