Møder og generalforsamling

Møder og generalforsamling

møde.jpg
Der bliver ofte holdt mange møder i en forening, og møderne er derfor en vigtig del af foreningsarbejdet. Møder anvendes til at drøfte, vurdere og evaluere klubbens forhold, løse opgaver sammen og følge op på aktiviteter og opgaver, og ikke mindst til at træffe beslutninger med henblik på opgaveløsning og handling.
 
Det er værd at huske på 2 ting:
1. Der skal komme noget ud af at mødes - for de fleste mødedeltagere er det tilfredstillende og meningsgivende, hvis møderne fører til fælles beslutninger, som følges op med handlinger. Udbyttet kan dog afhænge af det enkelte mødes karakter - f.eks. er forventningen om udbyttet af et informations - eller evalueringsmøde anderledes end til et beslutningsmøde.
2. Det vigtigste er ikke selve mødet, men hvad der sker mellem møderne, altså de handlinger og aktiviteter, der føres ud i livet og de ting, der følges op på, ud fra hvad der er drøftet og besluttet på møderne!
 
KLUBLEDELSENS MØDEVÆRKTØJKASSE:
 
Gode råd til mødedeltagere ved bestyrelses - og udvalgsmøder. Kan f.eks. gives til nye medlemmer af bestyrelse/udvalg.
 
Mødeformer: 
Der er mange andre måder at holde møde på det klassiske "bestyrelsesmøde". Få inspiration:
 
Mødereferatet: 
Er klubbens "hukommelse" (så klublederne husker, hvad der blev besluttet og der kan følges op på beslutninger m.m.) og en del af kommunikationen til medlemmer og andre interessenter. Forud og under mødet er Dagsordenen et vigtigt instrument til mødets forberedelse og mødeledelse - hvad er det vi mødes om?
Hjælp jer selv som bestyrelse / udvalg med en fast formular til dagsorden og referat - det gør mødeforberedelse, mødeledelsen og referentjobbet lidt nemmere.
Inspiration:
undefined 
Generalforsamlingen                                                                                                               
Generalforsamlingen er et væsentligt element i foreningsdemokratiet og der er en del formalia, der skal overholdes. Generalforsamlingen er klubbens vigtigste møde!