DIF's kurser

DIF's kurser

IMG_0100.JPG
Tag på Danmarks Idræts-Forbunds Trænerkurser Niveau 1-4.
 
Som det fremgår af uddannelsesbeskrivelserne for DFF's Træneruddannelse Niv. 1-4, så er DIF's Trænerkurser en integrereret del af DFF's Træneruddannelse på alle niveauer.
Det betyder, at DFF's Trænerkurser på alle niveauer primært omhandler vores eget idrætsspecifikke indhold, specielt med omdrejningspunkt om indlæring af teknik i vores ret teknisk krævende sport, mens DIF's kurser omhandler erhvervelse alment idrætslige kompetencer, som det også er meget væsentligt at besidde for en fægtetræner. En god fægtetræner er ikke kun en teknisk god træner.
Det betyder også, at deltagelse på DIF's kurser er obligatorisk for fuld beståelse af DFF's Træneruddannelse på alle niveauer og modtagelse af DFF kursusbevis / diplom.
 
 
Hent DIF's kursuskatalog Træner Niv. 1 og 2 m. datoer 2014 (efterår) -2015 (forår) som pdf. (ny udgave med datoer for efterår 2015 udkommer ca. april 2015.
 
Invitationer til DIF's kurser Niv. 1-4 sendes til klubberne. Invitation og datoer for Niv. 1-2-kurser vil i god tid kunne findes på vores hjemmeside under "Aktiviteter".
Disse fælles DIF-kurser udbydes kun få gange årligt, så planlæg jeres træneres deltagelse i god tid.
 
Såfremt tilstrækkeligt mange af DFF's klubber/ trænere ønsker at deltage på et DIF-trænerkursus, så kan vi lave et særskilt hold med fægtere, og på datoer, der passer os. Ret henvendelse til Udviklingskonsulent, hvis I er interesserede i, at jeres klub(ber) sammen med DFF og DIF laver et sådant kursus.
 
Andre DIF-kurser:

Udover DIF's Trænerkurser Niv. 1-4 har DIF en større buket af kurser indenfor træner - og lederuddannelse, som kan findes her.

 

undefined