Ansættelseskontrakter

Ansættelseskontrakter

IMG_0547.JPG (1)
Klubben og trænerne bør have papir på hinanden. Det skaber sikkerhed, tryghed, og viden om forventninger hos begge parter.
 
Ved lønnet ansættelse over 8 timer ugentligt er der lovkrav om kontrakt med erstatningsansvar hos arbejdsgiveren ved manglende kontrakt.
 
Det er lovpligtigt for idrætsforeninger at indhente børneattester på trænere, instruktører og holdledere over 15 år, før de ansættes til at have direkte kontakt med børn under 15 år.
 
I forholdet mellem klubben og trænerne og i forholdet til medlemmerne (og deres forældre) kan det endvidere være hensigtmæssigt, at klubben melder ud, hvilke forventninger klubben stiller til trænernes adfærd.
 
Det er både for klubben og træneren værd at overveje, om træneren skal være lønnet eller ulønnet, frivillig træner. Hvis træneren er ulønnet har klubben mulighed for at yde skattefri godtgørelser for noget af indsatsen, hvis der er råd til det. Man bør også vurdere, hvad der bedst kan betale sig. Find 'Takster for skattefri godtgørelser' på SKAT's hjemmeside. 
I kan læse mere om skattemæssige forhold for klubbens ansættelse af lønnede eller ulønnede trænere her.
 

Klubbens forventninger til træneradfærd