Uddannelsespolitik

Uddannelsespolitik

DFF baserer sin uddannelsespolitik på følgende overordnede principper: 

 • Uddannelse skal først og fremmest opfylde afdækkede konkrete uddannelsesmæssige behov. 
 • Den enkelte kursist og klubben skal sættes i centrum. 
 • Uddannelse skal bruges som middel til rekruttering og fastholdelse af fægtere, trænere, ledere og dommere. 
 • Fælles retningslinier og procedurer for kursusvirksomhed fastlægges i samarbejde med interessenterne for at sikre den mest optimale udnyttelse af de samlede ressourcer. 
 • De pædagogiske principper og undervisnings/træningsformer skal løbende udvikles. 
 • Uddannelsesmaterialer bør være af bedst mulig kvalitet og tilgængelig for alle. 
 • Udvikling og uddannelse skal betragtes som en investering. 
 • Uddannelse bør altid være velfinansieret af DFF. Tilbudene i bunden af uddannelsespyramiden skal ydes de største tilskud. 
 • Der skal være et tilstrækkeligt og velkvalificeret instruktørkorps. 
 • Alle tilbud skal markedsføres, så de kendes af alle relevante interessenter. 
 • Viden skal søges både nationalt og internationalt.
 • DFF bør fremme vidensdeling om uddannelse og undervisningserfaringer mellem klubberne.
 • DFF bør formidle ny viden om fægtning og træningsformer til sportens brugere.

Målsætning:

DFF vil sikre regelmæssige og relevante uddannelsestilbud til klubberne, hvor træneruddannelse står i centrum.