Kompetenceudvikling

Bliv bevidst om og få synliggjort det, du kan som træner

Realkompentencer - få synliggjort og bliv bevidst om, alt det du lærer, mens du er træner:

Som fægteintræner lærer du ikke bare at kunne fyre en god gang opvarmning af, at kunne undervise i lækkert benarbejde og give gode lektioner! I praksis arbejder du i en frivillig forening og med mange forskellige mennesker, hvilket udvikler dine kompetencer på en række områder. Bliv bevidst om, hvad du lærer ud over det rent fægtemæssige og sportslige gennem dit engagement i det frivillige foreningsarbejde ved at få synliggjort, nedskrevet og italesat dine realkompetencer. 

Undersøgelser viser, at det kan fremme din karriere at have arbejdet i en forening, da det frivillige arbejde udvikler kompetencer, som er efterspurgte i erhvervslivet. Dansk Ungdoms Fællesråd (DUF) har lavet et hæfte 'Frivilligt arbejde gavner karrieren', hvori du kan læse mere herom - se nedenfor.

Syddansk Universitet, DIF og DUF har i fællesskab udarbejdet et IT-redskab til italesættelse og dokumentation af realkompentencer. Test dig selv, gerne med en sparringspartner, og vedlæg dokumentet til dit CV ved uddannelses - og jobsøgning. Få vist, hvad du kan, udover det uddannelsesmæssige; og hvad folk kan bruge dig til. Find linket nedenfor til IT-redskab.

Frivilligt arbejde gavner karrieren.

IT-redskab til realkompencer.

 

undefined