Træneruddannelse

Træneruddannelse

_DSC0080.jpg
Kære klubledere og trænere
 
Det er vigtigt for klubben, trænere og dansk fægtning, at vi har uddannede trænere.
 
For klubben betyder det:
- Kvaliteten af træningen bliver bedre, hvis vi har uddannede trænere. Det betyder både noget for resultaterne på pisten og for medlemstallet, at den enkelte fægter får en bedre idrætsoplevelse - lige meget om det er bredde eller elite - gennem en veluddannet træner med styr på tingene.
 
- Hele klubben får glæde af, at de personer, der har nøglepositioner i klubben, hele tiden dygtiggør sig.
 
- Man fremtidssikrer klubben ved hele tiden at have nye dygtige trænere til at tage over, hvis nogle af de gamle kræfter stopper. Trænere, der tilbydes uddannelse, bliver ofte længere i klubben.
 
For træneren betyder det:
- Øget faglig sikkerhed i fægtesportens læringsområder.
 
- Muligheder for inspiration og input fra andre trænere og læringsmiljøer.
 
- Øget evne til at relatere mellem praktik og teori og til at relatere træningen til den enkelte fægter.
 
- Øget arbejdsglæde gennem faglig sikkerhed og glade, dygtige fægtere.
 
Det er med stor glæde, at vi i DFF har kunnet opbygge en træneruddannelse i gennem de senere år, hvor vi nu årligt kan tilbyde klubberne trænerkurser på flere niveauer. Det vil betyde et løft i trænerniveauet i klubberne i flere år fremover. 
 
Vi holder fast i vores princip om, at DFF's egne kurser skal være billige, så det er let for klubberne at sige "ja" til medlemmernes kursusdeltagelse. Til DIF-delene af DFF's uddannelse kan I ofte søge om tilskud hos kommunen til kursusafgiften.
Vi holder også fast i vores princip om, at kurser bør afholdes, uanset lavt deltagerantal, så de trænere fra jeres klubber, der vil uddanne sig, ikke går glip af mulighederne.
 
Hvornår er der kurser, hvordan foregår de og hvad læres:
DFF's trænerkurser tilbydes flere niveauer som weekendkurser i løbet af året. Datoer og invitationer til DFF's Trænerkurser vil i god tid inden kursusstart kunne findes her på hjemmesiden under "Aktiviteter". 
 
I menuen til højre kan I i underafsnittene for "Træneruddannelse" læse uddannelsesbeskrivelser for DFF's Træneruddannelse på forskellige niveauer, og hvad og hvordan kursisterne forventes at lære på de enkelte niveauer i uddannelsestilbuddet. Endvidere findes et link til DIF's uddannelser på tilsvarende niveauer.
 
Opslaget træningidéer i menuen til højre indeholder idémateriale til klubbens trænere til træningsform - og indhold.
 
Endvidere finder I i menuen afsnit med eksempler på ansættelseskontrakt, information om børneattester m.m.

Kontakt:

Såfremt I har spørgsmål til DFF's Træneruddannelse, så kan I altid kontakte Udviklingskonsulent, som også er DFF's træneruddannelseskoordinator.