1-2-Træner

1-2-Træner

Forside - CW.jpg

Indholdsbeskrivelse for DFF's 1-2-Træner-koncept  (forkursus eller smagsprøve til DFF Træner 1):

(revideret august 2014, januar 2018)

1-2-træner er et koncept til lynuddannelse af hjælpetrænere i klubberne. Kurset kan holdes af klubben selv - mod et mindre beløb sender DFF masser af materiale.
 
Formål
Formålet med 1-2-Træner-kurset (lektion 1-8) er at ruste nye hjælpetrænere til at varetage undervisning i opvarmning og benarbejde for børnebegyndere, herunder instruktion og feedback til fægterne under opvarmning og benarbejde.
 
Udbytte
Se "Lærervejledning - fægtedel" - ndf.
 
Slutmål for kurset
Efter kursusafslutning skal deltageren i samråd med en klubtræner
kunne planlægge og gennemføre træning af hold og individuelle udøvere i fællesskab med klubtræneren eller selvstændigt indenfor træningsområderne opvarmning og benarbejde for børn og unge på begynderniveau på et enkelt,
selvvalgt våben. Dette indbefatter, at kursisten, når kurset er gennemført, er
rustet til at:
 
• instruere i specifikke opvarmningsøvelser og enkle benarbejdsøvelser.
• fejlrette specifikke opvarmningsøvelser og enkle benarbejdsøvelser.
• tilpasse specifikke opvarmningsøvelser og enkle benarbejdsøvelser
 
Indhold
Idéer til træningsøvelser (benarbejde og opvarmning). Viden om trænerrollen. Redskaber til at planlægge træningen.
 
Kurset indbefatter ikke: Våbenarbejde, individuel lektion, gruppelektion og coaching under konkurrence. Dette indhold kan tages på DFF Niv. 1-3.
 
Med 1-2-træner kan hjælpetræneren med en kort kursusdeltagelse, der giver lidt ballast, komme hurtigt, men godt igang med trænerjobbet.
 
Kurset er delt op i 2 moduler, som hver varer 4 timer - i alt 8 timer.
Kurset kan enten gennemføres på 1 dag eller afvikles over 2-3 klubaftener.
 
Modul 1 (Almen del): Gør trænerne i stand til at forholde sig til den nye rolle som træner og giver dem input til de overvejelser, de kan gøre sig, når målet er at skabe en sjov og udfordrende træning. Deltagerne får idéer til, hvordan de kommunikerer med fægterne, hvordan de kan planlægge træningen, herunder opvarmningen, og hvordan de kan skabe et godt træningsmiljø.
 
Modul 2 (Fægtespecifik del): Fokuserer på fægtningen. Her får du inspiration til konkrete øvelser og forslag til, hvordan du kan sammensætte træningen. Der vil kun blive arbejdet med helt basale fægtetekniske øvelser - f.eks. indenfor benarbejdet. Lektionsøvelser indgår IKKE i kurset. Vil du lære mere, så tager du på DFF's Træner 1. Du skal jo ikke kunne alt, for at komme godt igang, men har brug for at kunne nogle få ting rigtig godt.
 
Målgruppe
 
Den primære målgruppe er fægtere mellem 14-16 år, men deltagere kan også være ældre:
 
• Fægtere, der kunne tænke sig at være hjælpetrænere (smagsprøve)
• Hjælpetrænere, der lige er startet på jobbet (en lille værktøjskasse).
 
Det er ikke tanken, at kursisterne efter kurset skal være eneansvarlige
for træningspas, men at hjælpetrænerfunktionen udføres i klubben med tilstedeværelse af og støtte fra en erfaren
 
Adgangskrav
 
Kursisten bør have fægtet i minimum 2 år regelmæssigt 2 gange pr. uge eller 3 år regelmæssigt 1 gang pr. uge. Minimumsalderen bør være 14 år.
 
(Det tilsvarende krav til DFF Trænerkursus Niv. 1 er: Kursisten skal have fægtet i minimum 3 år regelmæssigt 2 gange pr. uge eller 5 år regelmæssigt 1 gang pr. uge. Minimumsalderen er 14 år).
 
Det er ikke et krav for deltagelse på senere DFF-trænerkurser, at man har deltaget på 1-2-Trænerkursus.
 
Kursister som senere deltager på DFF Niv. 1 må forvente en del repetition af indhold fra 1-2-Træner-kurset.
 
Afgrænsning og forholdet til DFF's Trænerkurser
1-2-Træner-kurset INDBEFATTER IKKE: Våbenarbejde, individuel lektion, gruppelektion og coaching under konkurrence.
 
Hjælpetræneren, der har taget 1-2-Trænerkurset, er ikke ansvarlig for træningen af begyndere på egen hånd, men i fællesskab med klubtræneren. Kursisten bliver ikke uddannet til lektionsansvar og til at have det overordnede ansvar for hele træningspasset. Dette læres på senere kurser. Læs evt. mere i Lærervejledning - Fægtning s. 23.
 
Discipliner
Materialet tager udgangspunkt i alle 3 discipliner: Fleuret, kårde og sabel.
 
Gør det selv i klubben
Som noget nyt vil vi også gøre det muligt for jer at afholde kurset i jeres klub. Med en grundig lærervejledning fra DFF og masser af erfaringer i rygsækken vil det være muligt for jeres egne erfarne klubtrænere at stå for kurset.
 
I får alle materialer mv. tilsendt forud for kurset og booker selv tid og sted. Så bliver det ikke nemmere. Bare kontakt DFF's Udviklingskonsulent, når I selv vil afholde kursus.
 
Fordele:
  • I bruger en af jeres egne trænere som underviser og får på den måde god mulighed for at justere kurset til jeres virkelighed
  • I kan lægge kurset på præcis de dage/aftener, der passer jer og ikke mindst jeres deltagere.
  • I sparer udgifter og tid til kørsel, ophold og kursusgebyr.
Materialer
 
Videoer med 45 træningsøvelser, så det bliver ekstra nemt at overføre de gode idéer fra kurset til træningen. Find videoerne på "Idrættens E-læring" under "1-2-træner" - "Fægtning".
 
Opstartspakke med bl.a. drikkedunk og lærervejledninger, 2 trykte kursushæfter pr. kursist. Pris: kr. 90,- pr. delt. (kr. 85 ekstra pr. delt. for tshirt). Pakken bestilles hos DFF.
 
Se de trykte materialer, som følger med opstartspakken, her:

 

DFF-kurser 2018-2021

DFF kan efter aftale tilbyde kurser til enkelte klubber, ellers hold øje med kursustilbud under aktiviteter. Husk også, at I, som anført ovenfor, gerne må holde kurset selv i klubben med jeres egen træner som underviser. Prisen vil dække materialerne (se ovf.). Vil din klub have afholdt et kursus med DFF's Udviklingskonsulent som underviser, så kontakt Udviklingskonsulenten. 

 

undefined