Niveau 4

Træneruddannelse niveau 4 - Landstræner - ITA

Indholdsbeskrivelse for DFF Træneruddannelse Niveau 4 - Landstræner / Akademitræner (godkendt af DIF's uddannelsesafdeling 05.01. 2016):

DFF forsøger sig i 2016-2017 med en DFF-uddannelsesdel af Niv. 4-uddannelsen, som i DIF-regi også kaldes ITA (Idrættens Trænerakademi).

Målsætningen med ’Træner 4’-uddannelsen er at give trænerne de idrætsfaglige redskaber og kompetencer, der gør dem i stand til at fungere som trænere på højeste niveau, d.v.s. som landstrænere for junior- og seniorelitefægtere. Det faglige indhold på ’Træner 4’ uddannelsen er afstemt således, at det bygger videre på ’Træner 3’ uddannelsen. 

Uddannelsen henvender sig til elitetrænere i klubberne.

Nedenfor beskrives de 3 komponenter (A ”DFF-uddannelsesdel”, B ”DIF-kursusdel”, C ”Praktikdel”), der tilsammen udgør DFF’s Træneruddannelse Niveau 4.

 

A DFF-uddannelsesdel:

Uddannelsesdelen vil give træneren viden og færdigheder, som leder mod følgende slutmål:

Efter afslutningen af uddannelsesdelen skal træneren:

  • På egen hånd kunne planlægge og gennemføre træning af avancerede fægtere (landsholdsfægtere junior -senior). Individuelt og hold.
  • Kunne planlægge og anvende individuelle træningsforløb og stævneplaner for junior - og seniorlandsholdsfægtere.
  • Kunne gennemføre individuelle elitelektioner med højt taktisk og teknisk indhold (20-30 min.).
  • Kunne analysere og coache et kampforløb på senioreliteniveau.
  • Kunne varetage en landstræners forpligtelser, arbejdsopgaver og rolle ved internationale stævner og træningslejre.
  • Kunne redegøre for, analysere og anvende tendenser i international elitefægtning i trænings- og konkurrencepraksis.
  • Være ATK-certificereret i DFF-regi (se ovf.)

Indhold:

Indholdet skal vælges ud fra en opfyldelse af slutmålene. Kravet (fra DIF) er minimum 50 timer, gerne mere, anvendt på uddannelse - ekskl. forberedelse, rejse, opgaveskrivning, o. lign.

For nærværende kan DFF ikke sætte et endeligt timetal på, da det afhænger af formen, som vi lægger op til, kan aftales nærmere mellem kursist, klub og DFF - se næste afsnit.

Ligesom de øvrige niveauer i DFF-træneruddannelsen er uddannelsen specialiseret og disciplinspecifik, således at man udelukkende opnår uddannelse i een disciplin, fx. fleuret, ved gennemførelse af uddannelsen.

Form:

Uddannelsesdelen gennemføres gennem opfyldelse af nedenstående punkter: 1. og 2. samt 3. eller 4. 

Det aftales nærmere mellem træneren, klubben og DFF, hvilke af punkterne 3. og 4., der ønskes gennemført og hvordan.

 

  1. Prøve med lektion - i Danmark (2017)

Som på Niv. 3 - diplomtræner. Dvs. træneren forbereder sig selvstændigt i månederne frem til prøven gennem lektioner med højniveaufægtere i klubben og/eller på landsholdet på 12 eksamensemner, som vedrører teknisk/taktisk lektionsindhold. På prøvedagen trækkes 3 af de 12 emner, som er grundlag for en lektion med en udvalgt fægter. Lektionen bedømmes af eksaminator (landstræner) samt to censorer (udenlandske fægtemestre). Se mere: http://www.faegtning.dk/aktive/traenere/traeneruddannelse/niveau-3/.

I forberedelsesperioden kan landstræneren fungere som vejleder m.h.t. eksamensemnernes gennemførelse i lektion.

OG:

  1. Landsholdspraktik (2016-2017)

Træneren arbejder i hele uddannelsesperioden 2016-17 med klubbens landsholdsfægtere i bruttotrupper for juniorer og seniorer for den valgte disciplin i den daglige klubtræning og samarbejder med landstræneren om deltagelse ved EM og VM for seniorer og juniorer, hvor træneren følger landstræneren som assisterende landstræner på det valgte våben. Endvidere deltager træneren på landsholdstræningssamlinger i DFF-regi for junior og senior.

Der udarbejdes nogle specifikke læringspunkter for praktikforløbet i samråd med landstræneren. Læringspunkterne kobles til uddannelsens studieelementer og kompetencemålene herfor - "Trænerrollen" m.fl." - se "DIF rammebeskrivelse Niv. 4".

SAMT: 

  1. Udlandspraktik - min. 3 uger. (2016-2017)

Træneren gennemfører en praktik i en udenlandsk eliteklub / udenlandsk landsholdstræning, hvor træneren følger en højniveautræner. Klub/landshold og træner godkendes forinden af DFF.

Det defineres nærmere mellem praktiksted, praktikant og DFF, hvad læringsudbyttet skal være i forhold til slutmål (ovf.) og uddannelsens studieelementer/fagområder (DIF Rammebeskrivelse Niv. 4 - "Trænerrollen" m.fl.").

Centreret om slutmål og studieelementer afleverer træneren et dokument med refleksioner over praktikken. Refleksionen skal fylde min. 10 sider ekskl. billeder o. lign. Udfra dette godkendes praktikken.

Eller:

       4.  Udenlandsk højniveaukursus - min. 50 timer (2016-2017)

Kurset godkendes forinden af DFF.

Vurderingen baseres på, at kursusindholdet bør matche dele af slutmål (ovf.) og/eller og kompentencemålene for fagområderne for DIF Niv. 4 - "Trænerrollen" m.fl." - se DIF Rammebeskrivelse.

Centreret om slutmål og studieelementer afleverer træneren et dokument med refleksioner over kursusdeltagelsen. Refleksionen skal fylde min. 7 sider ekskl. billeder o. lign. Udfra dette godkendes praktikken.

 

Adgangskrav til DFF’s Uddannelsesdel Niveau 4:

Kursisten skal have gennemført og bestået alle dele af i DFF’s Træneruddannelse Niveau 3. Kursister, der taget udenlandske træneruddannelser svarende til Niveau 3, har også adgang til DFF Træneruddannelse Niveau 4.

Det er et krav, at kursisten ønsker at gennemføre hele uddannelsen på Niveau 4 før et uddannelsesforløb kan iværksættes af DFF.

 

B DIF-kursusdel:

ca. 260 timer beskrevet i DIF’s kursustilbud.

 

C Praktikdel:

Et dokumenteret flerårigt arbejde i klubregi med talent- og subelitefægtere før uddannelsens start. Under uddannelsen er praktik indarbejdet i pkt. 2-3 under del A. Ligeledes forventes det, at kursistens udfører et længerevarende arbejde med at lektionere fægtere for at kunne bestå pkt. 1 "Prøve med lektion". 

 

Beståelse af DFF-Træneruddannelse Niveau 4:

Beståelse af DFF-Træneruddannelse Niveau 4 forudsætter, at kursisten overfor DFF dokumenterer at have gennemført alle 3 ovenfor beskrevne kursusdele: A ”DFF-kursusdel”, B ”DIF-kursusdel”, C ”Klubpraktikdel”. Altså skal det fulde kursusforløb være gennemført før man kan kalde sig "DFF-fægtetræner Niveau 4” – svarende til en landstræner. Fægtetræneren vil derefter modtage et kursusbevis og blive opført på DFF’s instruktørliste.

 

Kontakt DFF's Udviklingskonsulent for yderligere information

 

undefined