Udtagelsesregler for seniorer

Udtagelseskriterier for seniorer til EM, VM og OL

logo.png

 

Kriterier for udtagelse til landshold (EM og VM) for Elite (senior):
 

Individuel

Der udtages maksimalt 4 fægtere pr. kategori til henholdsvis EM og VM. Det er de fægtere med flest point i henhold til nedenstående pointkrav, der udtages.

 

Bruttolandsholdskrav

Udtagelse til landshold er betinget af, at fægteren har opfyldt krav for bruttolandsholdsfægtere, samt at fægterens træner har opfyldt kravene til indsendelse af sæsonplaner som beskrevet under bruttolandsholdet.

 

Pointkrav

Seniorfægterne skal have opnået minimum 2 WC point, som kun kan opnås ved FIE­‐pointgivende stævner. Af de samlede opnåede point skal min. 2 point være opnået ved hele point.

Det er point fra de 5 bedste resultater i kvalifikationsåret der tælles med.  Alle afholdte FIE-stævner i kvalifikationsåret kan medregnes. Således også i tilfælde af dobbelt afholdelse af samme stævne. Disse point er således ikke nødvendigvis de samme som point på FIE’s ranking på skæringsdatoen. Udover de 5 ovennævnte bedste resultater tæller også point fra EM med fra top 32 og VM tæller med fra top 64.

Ved pointlighed mellem fægtere, der har opnået de krævede point til kvalifikation, vil resultaterne fra DM blive afgørende: DM tælles i dette tilfælde som et satellitstævne (dvs. 4 point for 1. plads, 3 point for 2. plads, 2 point for 3. pladserne, 1 point for 5.-­‐8. pladserne). DM tælles ikke med i de 2 WC point.

Såfremt der herefter fortsat er pointlighed gælder følgende i nævnte rækkefølge:

  1. ranking efter puljen ved DM
  2. resultat af evt. indbyrdes kamp ved DM
  3. placering på FIE's ranking ved skæringsdato

 

I tilfælde, hvor point fra EM/VM ikke er konkurrenceforvridende i forhold til nye fægtere på ranglisten - og efter opgørelse af evt. pointlighed v.h.a. DM-resultat - kan alle opnåede point fra EM/VM tælles med.

 

Point

A Grade World Cup giver følgende point:

Satellite World Cup giver følgende point:

1. plads - 32 points

2. plads - 26 points

3. plads - 20 points

5.-8. plads - 14 points

9.-16. plads - 8 points

17.-32. plads - 4 points

33.-64. plads - 2 points

65.-96. plads - 1 point

97.-128. Plads 0,5 point

129.-256. Plads 0,25 point

1. plads - 4 points

2. plads - 3 points

3. plads - 2 points

5.-8. plads - 1 point

Point opnået ved FIE Grand Prix-stævner og ved EM ganges med faktor 1.5.

Points opnået ved VM ganges med faktor 2.

Jf. FIE's Reglement § o108

 

Holdkvalifikation

Har fire fægtere kvalificeret sig til individuel, da fægter disse også holdkonkurrencen. Fægtere, der udtages på individuel er således i udgangspunktet forpligtet til at deltage i holdfægtning. Det endelige hold udtages af Eliteudvalget efter indstilling fra sportschefen.

Såfremt der er færre end fire fægtere, der har kvalificeret sig på individuel i en kategori, så kan et hold alligevel udtages, såfremt et dansk hold i kategorien pr. skæringsdatoen for kvalifikationssæsonen har opnået en plads på FIE's rangliste som nummer 30 eller bedre. I dette tilfælde kan der dispenseres fra de individuelle pointkrav for udtagelse, hvorefter de fægtere, der af sportschefen vurderes sammen at udgøre det bedste hold, udtages til såvel individuel som hold uanset antal individuelle point. Fægtere, der har kvalificeret sig på individuel indgår automatisk på holdet.

 

Kvalifikationsåret

Skæringsdato for kvalifikationsåret er en måned før startdato for Senior EM.