Udtagelsesregler for seniorer

Udtagelseskriterier for seniorer til EM, VM og OL

logo.png

OBS. i forhold til udskydelse af senior EM 2021 har DFF's Talent- eliteudvalg besluttede at ekstraordinært justerer på udtagelseskriterier. Disse udtagelseskriterier gælder kun EM i 2021.

Læs opdateret kriterier her

 

Kriterier for udtagelse til landshold (EM og VM) for Elite (senior) - sæson 2020-21:

Der udtages maksimalt 4 fægtere pr. kategori til henholdsvis EM og VM. Det er de fægtere med flest point i henhold til nedenstående pointkrav, der udtages.

Fægtere udtages til individuel og hold senior EM og VM i overensstemmelse med den elitestrategi, der er udarbejdet mellem DFF, DIF og Team Danmark. Det betyder, at Eliteudvalget i samarbejde med sportschefen for den specifikke indsats på herre-kårde og herre-fleuret subjektivt kan udtage fægtere til landsholdet, som mod forventning ikke måtte opfylde de nedenfor anførte pointkrav, men som vurderes nødvendige og værdifulde for den fortsatte satsning som beskrevet i den af DIF og Team Danmark godkendte elitestrategi.

 

Bruttolandsholdskrav

Udtagelse til landshold er betinget af, at fægteren har opfyldt krav for bruttolandsholdsfægtere, samt at fægterens træner har opfyldt kravene til indsendelse af sæsonplaner som beskrevet under bruttolandsholdet.

 

Pointkrav

Seniorfægterne skal have opnået minimum 2 WC point, som kun kan opnås ved FIE­‐pointgivende stævner. Af de samlede opnåede point skal min. 2 point være opnået ved hele point.

Det er point fra de 5 bedste resultater i kvalifikationsåret fra DM 2019 til 18. Maj, 2020, der tælles med.  Alle afholdte FIE-stævner i kvalifikationsåret kan medregnes. Således også i tilfælde af dobbelt afholdelse af samme stævne. Disse point er således ikke nødvendigvis de samme som point på FIE’s ranking på skæringsdatoen. Udover de 5 ovennævnte bedste resultater tæller også point fra EM med fra top 32 og VM tæller med fra top 64.

Ved pointlighed mellem fægtere, der har opnået de krævede point til kvalifikation, vil resultaterne fra DM blive afgørende: DM tælles i dette tilfælde som et satellitstævne (dvs. 4 point for 1. plads, 3 point for 2. plads, 2 point for 3. pladserne, 1 point for 5.-­‐8. pladserne). DM tælles ikke med i de 2 WC point.

Såfremt der herefter fortsat er pointlighed gælder følgende i nævnte rækkefølge:

  1. ranking efter puljen ved DM
  2. resultat af evt. indbyrdes kamp ved DM
  3. placering på FIE's ranking ved skæringsdato (DM)

 

I tilfælde, hvor point fra EM/VM ikke er konkurrenceforvridende i forhold til nye fægtere på ranglisten - og efter opgørelse af evt. pointlighed v.h.a. DM-resultat - kan alle opnåede point fra EM/VM tælles med.

 

Point

A Grade World Cup giver følgende point:

Satellite World Cup giver følgende point:

1. plads - 32 points

2. plads - 26 points

3. plads - 20 points

5.-8. plads - 14 points

9.-16. plads - 8 points

17.-32. plads - 4 points

33.-64. plads - 2 points

65.-96. plads - 1 point

97.-128. Plads 0,5 point

129.-256. Plads 0,25 point

1. plads - 4 points

2. plads - 3 points

3. plads - 2 points

5.-8. plads - 1 point

Point opnået ved FIE Grand Prix-stævner og ved EM ganges med faktor 1.5.

Points opnået ved VM ganges med faktor 2.5.

Jf. FIE's Reglement § o108

 

Holdkvalifikation

Bemærk at der gælder særskilte regler for EliteProjektet, d.v.s herre-kårde-landsholdet og herre-fleuret-landsholdet. Fægtere til holdfægtning på herre fleuret og herre kårde ved EM og VM udtages først blandt EliteProjektets fægtere (uanset deres kvalifikation på individuel).

For øvrige kategorier gælder følgende:

Har fire fægtere kvalificeret sig til individuel, da fægter disse også holdkonkurrencen. Fægtere, der udtages på individuel er således i udgangspunktet forpligtet til at deltage i holdfægtning. Det endelige hold udtages af Eliteudvalget efter indstilling fra sportschefen.

Såfremt der er færre end fire fægtere, der har kvalificeret sig på individuel i en kategori, så kan et hold alligevel udtages, såfremt et dansk hold i kategorien pr. skæringsdatoen for kvalifikationssæsonen har opnået en plads på FIE's rangliste som nummer 30 eller bedre. I dette tilfælde kan der dispenseres fra de individuelle pointkrav for udtagelse, hvorefter de fægtere, der af sportschefen vurderes sammen at udgøre det bedste hold, udtages til såvel individuel som hold uanset antal individuelle point. Fægtere, der har kvalificeret sig på individuel indgår automatisk på holdet.

 

Kvalifikationsåret

Skæringsdato for kvalifikationsåret er DM.

 

Læs Eliteudvalgets forklaring af justering af kriterier (nyhedstekst af 23.01. 2019)

 

OL-kvalifikationskrav til Tokyo 2020 (senest opdateret 18.04.19)