Tilmeldingsprocedure - CC-er og WC-er

Tilmeldingsprocedure - Cadet Circuits og World Cups

Procedure for tilmelding til Cadet Circuits (alle EFC stævner) og World Cups (alle FIE stævner)

- opdateret januar 2023

Her er link til excel dokument hvor der kan foretages flere tilmeldinger på en gang - I dokumentet kan i oprette/rette jeres fægtere og turneringer en gang om året, hvorefter det eneste i behøver at gøre er at vælge fægteren fra en dropdown liste og tilsvarende ændre fanebladets navn til turneringens navn. OBS, at meddele/notere om fægteren også stiller som hold.  

MEN inden du bruger formularen, så læs nedenstående først!

Generelt

Alle tilmeldinger af fægtere til såvel individuelle konkurrencer som holdkonkurrencer på alle tre alderskategorier skal foretages af klubtrænere. Fægtere (eller fægteres forældre) kan ikke selv tilmelde sig.

Tilmelding kan alternativt foretages af en fast ansvarlig person udpeget af klubben til at varetage dette hverv gennem sæsonen. Dette skal meddeles forbundets sekretariat på dff@faegtning.dk som holder eliteudvalget orienteret.

Alle tilmeldinger skal for hver enkelt fægter rumme følgende information:

* fægternes fulde navn og fødselsdato

* præcis angivelse af stævne med navn, dato, lokation, samt køn, våben og alderskategori

 

Deadline 30 dage

Der udstikkes en generel deadline for samtlige stævnetilmeldinger på 30 dage før stævnet af hensyn til afklaring af dommerkrav, endelig udtagelse af hold, indkøb af flybilletter, samt økonomisk overblik for deltagerne.

 

Individuel

Tilmelding af fægtere til de individuelle konkurrencer på såvel cadets circuits for kadetter og worlds cups for juniorer samt world cups og satellit world cups for senior skal foretages af klubtrænere til DFF-sekretariatet på dff@faegtning.dk senest 30 dage før det pågældende stævne.

Ved deadlines udløb bekræfter sekretariatet de samlede tilmeldinger til stævnet til de respektive klubtrænere, som herefter kan koordinere bl.a. vedrørende evt. dommerkrav.

 

Hold

Tilmelding til holdturneringen i forbindelse med Cadet Circuits og World Cups sker ved at man stiller sig til rådighed for holdturneringen i det ovenstående excel dokument, hvor, der også tilmeldes den individuelle konkurrence. Arket sendes til dff@faegtning.dk og herefter vil sportschefen i samråd med de relevante trænere udtage holdet og give de respektive tilmeldingsansvarlige besked. Da tilmeldingen for individuel og hold foregår i samme ark er deadline for tilmelding for hold også senest 30 dage før stævnet.
Bemærk at EFC kræver at holdet er sat før turneringen starter.

Dommerkrav

Ved Cadet Circuit-stævner og Junior World Cups, hvor der er 5 eller flere danske deltagere (uanset klubtilhør) på individuel, udløses der dommerkrav. På senior er der dommerkrav på Satellit World Cups (5+ deltagere fra DK), hvorimod der ikke er dommerkrav på World Cup eller Grand Prix.

Det er deltagernes/klubbernes ansvar i fællesskab at enten skaffe kvalificeret dommer eller betale dommergebyret, ligesom det er deltagernes/klubbernes ansvar i fællesskab at meddele stævneledelsen om manglende dommer efter gældende FIE-regler, så at gebyret evt. kan halveres.

 

For sen tilmelding

Såfremt fægtere tilmeldes efter den 30 dages deadline og dermed udløser et dommerkrav, pålægges betaling for dommer udelukkende de(n) fægter(e), der har tilmeldt sig efter deadline.

 

Framelding

Efter tilmeldingsfristens udløb (30 dage før stævnet) hæfter de tilmeldte fægtere solidarisk for evt. fællesomkostninger såsom evt. dommerkrav på turen. I tilfælde af framelding til stævnet efter deadline hæfter den frameldte fægter således fortsat for sin andel af evt. fællesomkostninger.