Politik - Elite - 2022-25

Dansk Fægte-Forbunds Elitepolitik 2022-25

brug denne til nyheder

MÅLGRUPPE 

Målgruppen for elitepolitikken er:

  • Fægtere i alderskategorien senior (fra 20 år) der:
    • opfylder DFF’s krav for optagelse på bruttolandsholdet
    • deltager i international konkurrencefægtning og indplaceres på internationale rankings
  • Fægtere optaget i DFFs EliteTrup
  • Rekruttering/talentspotting foregår løbende i gruppen af juniorfægtere på bruttolandsholdet.
  • Klubber, der udvikler fægtere til bruttolandsholdet på senior.

 

FORMÅL 

DFF ønsker over en tre-årig periode at styrke elitefægtningen i dansk fægtning med henblik på at kvalificere fægtere og forbund til et Team Danmark-samarbejde fra 2026.

Elitepolitikken i DFF i perioden 2022-25 har derfor to primære spor:

A: Resultater i verdensklasse

Der arbejdes i den 3-årige periode på at udvikle elitefægterne i EliteTrup’en  til at opnå top8-placeringer til VM, individuel og/eller hold. En del af denne indsats er samtidig også at kvalificere mindst én fægter til OL.

B: Professionelt lederskab

En professionel kultur i DFF gennem klart lederskab af sportschef og tæt samarbejde med klubberne med fægtere på senior elite.

 

Formålet med elitepolitikken er endvidere at synliggøre kravene til at være elitefægter og understøtte og tydeliggøre eliteklubbernes henholdsvis DFF’s opgaver og ansvar i udviklingen af dansk elite.

 

PRIORITERING

Eliteudviklingen i dansk fægtning er prioriteret i DFF’s Strategi 2022-25. Der er afsat løn- og projektmidler specifikt til sportschef og EliteTrup.

 

OVERORDNEDE ANSVARLIG 

DFF’s Eliteudvalg er ansvarlig for udmøntningen af nærværende politik.

 

FORANKRING I DET DAGLIGE 

Det er DFF’s sportschef, der sammen med eliteudvalgets medlemmer forankrer politikkens udmøntning i det daglige arbejde i DFF.

 

KOMMUNIKATION

Elitepolitikken offentliggøres på DFF’s hjemmeside.

 

Læs Talentpolitik