Udtagelsesregler for kadet og junior

Udtagelseskriterier for kadetter og juniorer til EM & VM

logo.png

Kriterier for udtagelse til landshold (EM og VM) for talent (kadet og junior) Sæson 2021-2022:

 

I udgangspunktet er udtagelseskriterierne, som beskrevet nedenunder, gældende for udtagelsen til EM og VM 2022. På grund af at der kommer flere aflysninger af stævner, risikerer vi situationen hvor der ikke er afviklet stævner nok i visse kategorier for at give fægtere rimelig mulighed til at hente de nødvendige point til at kvalificere sig til EM og VM. I sådan en situation vil TEU kunne anvende sidste års subjective kriterier til at udtage fægtere.

Læs venligst dette dokument om kriterierne under en Covid-påvirket sæson- 

Opdateret kriterier 20/21

 

-----------------------------

 

GENERELLE FORUDSÆTNINGER

Det gælder for Talent (Kadet og Junior), at udtagelse til landshold er betinget af, at fægteren har opfyldt krav til optagelse på bruttolandsholdet.

Det er en målsætning, at flest mulige danske fægtere er i stand til at kvalificere sig direkte inden for de fastsatte objektive pointkrav. Subjektive kriterier vil derfor kun kunne blive taget i anvendelse til sikring af deltagelse i mesterskaberne på hold med reserve og kun i kategorier, der rummer min. 3 fægtere. Ved en sådan subjektiv udtagelse kan ikke udtages fægtere, der hverken lever op til pointkrav eller til øvrige krav for bruttolandsholdet.

I tilfælde, hvor skader, sygdom el. lign forhold har forhindret en fægter i at opnå de krævede point, kan eliteudvalget, efter indstilling fra sportschefen, ekstraordinært foretage en subjektiv udtagelse af den pågældende fægter, såfremt han/hun forventeligt ville have opnået det krævede antal point under normale forhold.

For danske bruttolandsholdsfægtere, der er bosiddende uden for Europa, kan der efter ansøgning til eliteudvalget fra fægterens danske klub bevilges dispensation til en alternativ stævneplan, der dog skal indeholde min. 1 af de obligatoriske stævner (med holdkonkurrence, hvis den forventede bruttotrup er stor nok til holddeltagelse).

 

Herefter gælder differentierede pointkrav for Kadet og Junior som anført nedenfor.

 

KADET

Udtagelse

Der kan maksimalt udtages 4 fægtere i hver kategori til Europamesterskaberne og 3 fægtere i hver kategori til Verdensmesterskaberne.

Er der flere end 4 hhv. 3 fægtere, der har 50 point og derover, er det de fægtere med flest point, der udtages.

 

Bruttolandsholdskrav

Kravene for optagelse på bruttolandsholdet skal være opfyldt på alle punkter.

 

Pointkrav

Fægteren skal have opnået sammenlagt minimum 50 point gennem kvalifikationsstævnerne (A- og B-stævner) i sæsonen for at opnå udtagelse. Heraf skal minimum 25 point opnås ved A-stævner (cadet circuits).

Det er de 5 bedste resultater, der tæller, heraf maksimalt resultater fra 2 B-stævner.

A2-stævner er A1-stævner med repechage.

Alle afholdte A- og B-stævner i kvalifikationsåret fra DM til DM kan medregnes. Således også i tilfælde af dobbelt afholdelse af samme stævne.

Ved pointlighed mellem to eller flere fægtere, der har nået pointkravet i kvalifikationssæsonen vil følgende blive udslagsgivende:

  1. slutplacering ved DM
  2. ranking efter puljen til DM
  3. resultat af evt. indbyrdes kamp ved DM
  4. placering på EFC's ranking ved skæringsdato (DM)

 

Point

A1 stævner (point):

1. plads – 60 point

2. plads – 52 point

3. plads – 45 point

5. til 8. plads – 39 point

9. til 16. plads – 33 point

17. til 32. plads – 23 point

33. til 64. plads – 14 point

65. til 128. plads – 5 point

129. til ? plads – 2 point

 

A2 stævner (point):

1. plads – 60 point

2. plads – 52 point

3. plads - 45 point

5. til 8. plads – 39 point

9. til 12. plads – 36 point

13. til 16. plads – 33 point

17. til 24. plads – 28 point

25. til 32. plads – 23 point

33. til 64. plads – 14 point

65. til 128. plads – 5 point

129. til ? plads – 2 point

B stævner (point):

1. plads – 33 point

2. plads – 28 point

3. plads – 22 point

5. til 8. plads – 15 point

9. til 16. plads - 11 point

17. til 32. plads – 7 point

33. til ? plads – 2 point

 

 

Holdkvalifikation

Såfremt der er færre end fire fægtere, der har kvalificeret sig på individuel i en kategori, så kan et hold alligevel udtages, såfremt det bedste danske hold i kategorien pr. skæringsdatoen for kvalifikationssæsonen har deltaget i min. 3 cadet circuits på hold og heraf har min. 2 top16-resultater. I dette tilfælde kan der til EM dispenseres fra de individuelle pointkrav for udtagelse, hvorefter de fægtere, der af sportschefen vurderes sammen at udgøre det bedste hold, udtages til såvel individuel som hold uanset antal individuelle point. Fægtere, der har kvalificeret sig på individuel indgår automatisk på holdet.Der fægtes kun holdfægtning til EM. Har fire fægtere kvalificeret sig til individuel, da fægter disse også holdkonkurrencen. Fægtere, der udtages på individuel er således i udgangspunktet forpligtet til at deltage i holdfægtning. Det endelige hold udtages af Eliteudvalget efter indstilling fra sportschefen.

 

Kvalifikationsåret

 

Udtagelsesåret kører fra sidste sæsons udtagelsesdato frem til nuværende sæsons udtagelsesdato. I 2022 bliver udtagelsesdato til EM og VM 2022, februar 7. På grund af Covid pandemien, var der ingen udtagelse i 2021, så udtagelsesåret starter bare et år tilbage fra feb 7. 2022.

 

JUNIOR

 

Udtagelse

Der kan maksimalt udtages 4 fægtere i hver kategori til Europa- og Verdensmesterskaberne.

Der udtages de fægtere med flest point i forhold til nedenstående pointkrav.

 

Bruttolandsholdskrav

Kravene for optagelse på bruttolandsholdet skal være opfyldt på alle punkter.

 

Pointkrav

Juniorfægtere skal i kvalifikationssæsonen have opnået minimum 2 WC point, som kun kan opnås ved FIE­‐pointgivende stævner. Af de samlede opnåede point skal min. 2 point være opnået ved hele point.

Det er point fra de 6 bedste resultater i kvalifikationsåret fra DM til DM, der tælles med.  Alle afholdte FIE-stævner i kvalifikationsåret kan medregnes. Således også i tilfælde af dobbelt afholdelse af samme stævne. Disse point er således ikke nødvendigvis de samme som point på FIE’s ranking på skæringsdatoen.

Udover de 6 ovennævnte bedste resultater tæller også point fra EM med fra top 32 og VM tæller med fra top 64.

Ved pointlighed mellem fægtere med tilstrækkeligt opnåede point til kvalifikation vil resultaterne fra DM blive afgørende. Således gives ved DM 4 point for 1. plads, 3 point for 2. plads, 2 point for 3. pladserne, 1 point for 5.‐8. pladserne). DM tæller ikke i de 2 WC point.

Såfremt der herefter fortsat er pointlighed gælder følgende i nævnte rækkefølge:

  1. ranking efter puljen ved DM
  2. resultat af evt. indbyrdes kamp ved DM
  3. placering på FIE's ranking ved skæringsdato (DM)

 

I tilfælde, hvor point fra EM ikke er konkurrenceforvridende i forhold til nye fægtere på ranglisten - og efter opgørelse af evt. pointlighed v.h.a. DM-resultat - kan alle opnåede point fra EM og VM tælles med.

 

Point

World Cup giver følgende point:

  1. plads - 32 points
  2. plads - 26 points
  3. plads - 20 points

5.-8. plads - 14 points

9.-16. plads - 8 points

17.-32. plads - 4 points

33.-64. plads - 2 points

65.-96. plads - 1 point

97.-128. Plads 0,5 point

129.-256. Plads 0,25 point

Jf. FIE's Reglement § o108

Point opnået ved EM ganges med faktor 1.5.

Points opnået ved VM ganges med faktor 2.5.

 

Holdkvalifikation

Har fire fægtere kvalificeret sig til individuel, da fægter disse også holdkonkurrencen. Fægtere, der udtages på individuel er således i udgangspunktet forpligtet til at deltage i holdfægtning. Det endelige hold udtages af Eliteudvalget efter indstilling fra sportschefen.

Såfremt der er færre end fire fægtere, der har kvalificeret sig på individuel i en kategori, så kan et hold alligevel udtages, såfremt det bedste danske hold i kategorien pr. skæringsdatoen for kvalifikationssæsonen har deltaget i min. 3 world cups på hold og heraf har min. 2 top16-resultater. I dette tilfælde kan der dispenseres fra de individuelle pointkrav for udtagelse, hvorefter de fægtere, der af sportschefen vurderes sammen at udgøre det bedste hold, udtages til såvel individuel som hold uanset antal individuelle point. Fægtere, der har kvalificeret sig på individuel indgår automatisk på holdet.

 

Kvalifikationsåret

Skæringsdato for kvalifikationsåret er februar 7. 2022.

 

Læs Eliteudvalgets forklaring af justering af kriterier (nyhedstekst af 23.01. 2019)