Udtagelsesregler for kadet og junior

Udtagelseskriterier for kadetter og juniorer til EM & VM

logo.png

 

 Nye udtagelseskriterier for Talent fra sæson 2023-24

 

Baggrund:

Under og efter corona-nedlukningen har Bruttolandsholdet tabt fægtere. Generelt opleves det, at der er færre fægtere i de fleste kategorier, hvilket gør fastholdelse sårbart. Dette gælder på antal i forhold til kritisk masse på den enkelte kategori, men det påvirker også kvaliteten på sparring og kollektiv udvikling. Vi ser derfor desværre også faldende niveau, hvilket i sidste ende har resulteret i færre udtagelser til de store mesterskaber.

Det er en bekymrende udvikling, som Talent- og Eliteudvalget har diskuteret med sportschefen. Der lægges i kommende sæson ekstra vægt på klubbernes mulighed for sparring med sportschefen og på samarbejder på tværs af klubber, så vi kan øge træningssparring, fælles rejser til stævner og holdfægtningen samtidig med, at vi sikrer den bedst mulige sparring og samarbejde mellem trænerne. Vi vil også øge fokus på den gode sæsonplan for alle fægtere på bruttolandsholdet.

Og endelig har vi så set på kriterierne for at blive udtaget til EM og VM. Vi vurderer, at der nu er brug for at genopbygge kritisk masse, motivation og engagement blandt fægterne, hvorfor udtagelseskriterierne i højere grad må understøtte fællesskaber, samtidig med at vi øger erfaring og teknisk kunnen gennem høj grad af stævnedeltagelse. Vi fjerner det umiddelbare fokus på point og retter i stedet lyset mod de nære målsætninger ved stævnerne og progressionen op gennem kadet og junior frem mod senior eliten.

Deltagelse i DM er fremover ikke obligatorisk og er ikke pointgivende i nogen kategorier. Dog anvendes DM i alle tre kategorier som supplerende kriterie i tilfælde af, at fægtere står lige efter de ordinære udtagelseskriterier. Det betyder, at en fægter, der ikke deltager i DM, risikerer at tabe muligheden for at blive udtaget til EM og VM, skulle han/hun stå lige med en anden fægter i kvalifikationen på udtagelsesdatoen.

Med de nye kriterier forventer vi at få mulighed for at igen at udtage flere fægtere til EM og VM, herunder at have flere hold repræsenteret ved holdkonkurrencerne. Af samme årsag nedlægger vi også de særskilte holdkvalifikationskriterier på kadet og junior.

Vi foretager p.t. ikke i ændringer i senior-kvalifikationsreglerne, idet OL-kvalifikation ’24 og Elite-Trup kriterier er ny-revideret og hænger sammen med eksisterende udtagelseskriterier i sæson 2023-24.

 

Udtagelseskriterierne for sæson 2023-24 på Talent ser herefter ud som følger:

Kadet:

 1. Fægteren skal have deltaget i min. 5 stævner, heraf min. 3 Cadet Circuits. TEU udpeger en række B-stævner, som kan udgøre 2 af de krævede 5 stævner.
 2. Fægteren skal være gået videre fra puljen ved minimum 3 af de 5 stævner.
 3. De fire bedst placerede fægtere med dansk statsborgerskab på EFC’s rangliste på udtagelsesdatoen (fratrukket sidste års EM- og VM-point), der opfylder pkt 1 og 2 udtages til deltagelse i EM på både individuel og hold. Heraf udtages de tre bedst placerede fægtere endvidere til VM på individuel.

 

Ligger to fægtere lige i forhold til henholdsvis 4. pladsen til EM og 3. pladsen til VM tages følgende supplerende kriterier i anvendelse; kan 1. supplerende kriterie ikke afgøre sagen, da tages 2. supplerende kriterie i anvendelse:

 1. Bedste placeringer ved det. 4. og 5. stævne
 2. Bedste resultat fra DM

 

Sæsonen starter ved første Cadet Circuit eller B-stævne efter VM og slutter min. 3 uger før EM starter (konkrete datoer udmeldes, når sæsonkalender fra EFC er offentliggjort).

Junior:

 1. Fægteren skal have deltaget i min. 5 stævner i sæsonen, heraf min. 3 FIE Junior World Cups. De 2 resterende stævner kan være yderligere Junior WC’s eller Senior Satellite World Cups.
 2. Fægteren skal være gået videre fra puljen ved min. 3 af de 5 stævner og skal have vundet min. 2 eliminationskampe i alt.
 3. De fire bedst placerede fægtere med dansk statsborgerskab på FIE’s rangliste på udtagelsesdatoen (fratrukket sidste års EM- og VM-point), der opfylder pkt 1 og 2 udtages til deltagelse i EM og VM på individuel og hold.
 4. Såfremt den anvendte hold-opstilling kontinuérligt gennem sæsonen har inkluderet en fægter, der ikke kvalificerer sig på individuel efter ovenstående regler, kan der finde subjektiv udtagelse sted til hold-konkurrencen, således at denne fægter udtages til holddeltagelse til EM og VM, medens en fægter, der er udtaget på individuel, men ikke har deltaget i holdsatsningen, deltager i EM og VM på individuel, men ikke på hold.

Ligger to fægtere lige i forhold til 4. pladsen tages følgende supplerende kriterier i anvendelse; kan 1. supplerende kriterie ikke afgøre sagen, da tages 2. supplerende kriterie i anvendelse:

 1. Bedste placeringer ved det. 4. og 5. stævne
 2. Bedste resultat fra DM

Sæsonen starter ved første Junior World Cup eller Senior Satellit World Cup efter VM og slutter min. 3 uger før EM starter (konkrete datoer udmeldes, når sæsonkalender fra FIE er offentliggjort).