Cadet Circuit - Kadet Europacup

Forhåndsregistrering og licens

Forhåndsregistrering:

Kadetfægtere, der ønsker at deltage i Europacuppen for Kadetter (European Cadet Circuit), skal ved førstegangsdeltagelse forhåndsregistreres af DFF's Sekretariat hos EFC (det europæiske fægteforbund). Registreringen indebærer bl.a. at DFF og EFC har de fornødne oplysninger til senere online-tilmelding af fægtere til Cadet-Circuit.

Læs hvordan I forhåndregisterer her

ECF-Licenskrav:

EFC har pr. efteråret 2012 indført en licensbetaling for den kommende sæson. DFF har valgt at håndtere licensen på følgende måde:

1) DFF's Sekretariat bestiller automatisk licens for fægteren, når klubben tilmelder fægteren første gang i en sæson / anmoder om forhåndsregistrering (se ovf.). Det indebærer, at klub og fægter ikke skal foretage sig noget ekstra.

2) Ved årsafslutning / sæsonafslutning fremsender DFF en licensopkrævning for EFC-licenser til de klubber, hvis fægtere har fået EFC-licens ved stævnetilmelding i sæsonen. Beløbet pr. fægter er kr. 150,00.

 

undefined