Bruttolandshold - kriterier

Bruttolandshold - kriterier

Kriterier for optagelse på brutto-landshold for talent og elite - sæson 2022-2023:

 

GENERELLE FORUDSÆTNINGER

 

At være optaget på bruttolandsholdet er en forudsætning for at kunne kvalificere sig til deltagelse i internationale mesterskaber. Dette er gældende for både Talent (Kadet og Junior) og for Elite (Senior).

Fægtere indstilles til bruttolandsholdet af deres træner og godkendes af eliteudvalg og sportschef.

Indstilling finder sted årligt i en sæson-skabelon, der i maj måned udsendes af DFFs Talent- og Eliteudvalg til trænere og klubledere. 

Sæson-skabelonen udfyldes med en oversigt over fægtere, der indstilles til bruttolandsholdet, med navn, fødselsår, våben og hvilke(n) alderskategori(er) den enkelte fægter indstilles til. Sæson-skabelonen sendes til eliteudvalg@faegtning.dk inden for den anførte frist.

De i nedenstående nævnte DFF-talent- og elitetræningslejre annonceres hvert år i maj måned på DFF's website og udsendes til de klubber, der har indstillet fægtere til bruttolandsholdet. 

 

FORUDSÆTNINGER FOR TALENT

KADET

For at blive optaget på bruttolandsholdet skal en kadetfægter i sæsonen leve op til følgende:

 

Sæsonplan:

I samråd med sin klubtræner(e) få lagt sæsonplan, der både indeholder sportslige målsætninger, stævneplaner og træningsplaner (inklusive fægtetræning, kondition, styrketræning mv.), således at fægteren træner målrettet.

 

Træning:

Fægteren træner minimum tre gange ugentligt, heraf minimum 2 fægtetræninger og 1 styrke-/fysisk træning.

Fægteren modtager minimum 2 ugentlige lektioner af egen træner, landstræner eller træner i samarbejdsklub.

 

DFF talenttræningslejre:

Den enkelte fægter tilrådes at deltage i de af DFF planlagte talenttræningslejre og de kurser, der måtte udbydes i forbindelse hermed.

 

Stævnedeltagelse: 

Der kræves deltagelse i minimum 5 stævner som følger:

  1. a) 3 A-stævner (EFC’s cadet circuit) fastlagt af Eliteudvalget og sportschefen i samarbejde med klubtrænerne. Deltagelse obligatorisk. OBS: I sæson 2019-20 udpeges kun 2 obligatoriske cadet circuits.
  2. b) Kadet-DM, som er obligatorisk for alle og som tæller som B-stævne
  3. c) Enten et yderligere B-stævne eller et yderligere A-stævne efter eget valg

Det andet B-stævne er for kårde enten Malmö Open eller Nordisk Mesterskab og for fleuret enten Malmö Open eller Trekanten International.

For sabel B-stævner kontakt venligst Eliteudvalget. 

N.B. Hvis man vil deltage på hold til de kvalifikationsgivende stævner, bør man være opmærksom på DFF's særlige udtagelseskriterier til holdkonkurrencerne.

 

Stævnetyper

Der er i udtagelsessystemet tre (3) stævnetyper:

- A1: A-stævne (cadet circuit) med én pulje og direkte udslagning.

- A2: A-stævne (cadet circuit) med to puljer, direkte udslagning og repechâge fra 32 og ned.

- B: Et mindre udfordrende stævne, hvilket afspejler antallet af point, der kan opnås gennem de enkelte placeringer.

 

JUNIOR

For at blive optaget på bruttolandsholdet skal en juniorfægter i sæsonen leve op til følgende:

  

Sæsonplan:

I samråd med sin klubtræner(e) få lagt sæsonplan, der både indeholder sportslige målsætninger, stævneplaner og træningsplaner (inklusive fægtetræning, kondition, styrketræning mv.), således at fægteren træner målrettet.

 

Træning:

Fægteren træner minimum tre gange ugentligt herunder min. 2 x fægtning.

Fægteren modtager minimum 2 ugentlige lektioner af egen træner, landstræner eller træner i samarbejdsklub.

 

DFF træningslejre:

Den enkelte fægter tilrådes at deltage i de af DFF planlagte talenttræningslejre og de kurser, der måtte udbydes i forbindelse hermed.

 

Stævnedeltagelse:

Der kræves deltagelse i minimum 3 Junior World Cups, som er udvalgt og fastlagt af Eliteudvalget og sportschefen i samarbejde med klubtrænerne.

Fægteren skal have gyldig FIE-licens ved sæsonstart.

N.B. Hvis man vil deltage på hold til de kvalifikationsgivende stævner, bør man være opmærksom på DFF's særlige udtagelseskriterier til holdkonkurrencerne.

 

 

FORUDSÆTNINGER FOR ELITE                

SENIOR

For at blive optaget på bruttolandsholdet skal en senior-fægter i sæsonen leve op til følgende:

 

Sæsonplan:

I samråd med sin klubtræner(e) få lagt sæsonplan, der både indeholder sportslige målsætninger, stævneplaner og træningsplaner (inklusive fægtetræning, kondition, styrketræning mv.), således at fægteren træner målrettet.

 

Træning:

Fægteren træner minimum 15 timer om ugen fordelt mellem fægtetræning og styrke-/fysisk træning.

Fægteren modtager min. 2 ugentlige lektioner af egen træner, DFF’s konsulenttræner eller træner i samarbejdsklub.

 

DFF træningslejre:

Den enkelte fægter tilrådes at deltage i de af DFF planlagte elitetræningslejre og de kurser, der måtte udbydes i forbindelse hermed.

 

Stævnedeltagelse:

Krav til stævnedeltagelse: 4 world cups og/eller satellit world cups udvalgt og fastlagt af Eliteudvalget og sportschefen i samarbejde med klubtrænerne.

Deltagelse i DM er obligatorisk.

Fægteren skal have gyldigt FIE-licens ved sæsonstart.

 

 

Med venlig hilsen

Eliteudvalget 
eliteudvalg@faegtning.dk

 

Se liste med aktuelle bruttolandsholdtrupper.