Politik - Talent - 2022-2025

Dansk Fægte-Forbunds Talentpolitik 2022-25

brug denne til nyheder

MÅLGRUPPE 

Målgruppen for talentpolitikken er:

  • Klubber, der udvikler fægtere til bruttolandsholdet for kadet og junior
  • Fægtere i alderskategorien kadet (14-17 år) og junior (17-20 år) på alle tre våben (fleuret, kårde og sabel), der:
    • opfylder DFF’s krav for optagelse på bruttolandsholdet
    • deltager i international konkurrencefægtning og indplaceres på internationale rankings
    • har ambitioner og vilje til at blive elitefægter

Rekruttering/talentspotting foregår løbende i gruppen af B&U fægtere i landets talent- og eliteklubber.

 

FORMÅL 

DFF ønsker at styrke talentudviklingen i dansk fægtning som grundlag for øget rekruttering til elitefægtningen. Målet er at understøtte udviklingen i talentudviklingsmiljøer fordelt over hele landet og herigennem at udvikle og fastholde flere talentfægtere på stadigt højere niveau.

Formålet med talentpolitikken er endvidere at synliggøre krav og forventninger til at være talentfægter og tydeliggøre talentklubbernes henholdsvis DFF’s opgaver og ansvar.

 

PRIORITERING 

Talentudviklingen i dansk fægtning er prioriteret i DFF’s Strategi 2022-25, herunder et antal årlige træningssamlinger for alle fægtere på bruttolandsholdet og andre målrettede tilbud til såvel ledere, trænere og fægtere.

 

OVERORDNEDE ANSVARLIG 

DFF’s Eliteudvalg er ansvarlig for udmøntningen af nærværende politik.

 

FORANKRING I DET DAGLIGE 

Det er DFF’s sportschef, der sammen med eliteudvalgets talentansvarlige forankrer politikkens udmøntning i det daglige arbejde i DFF.

 

KOMMUNIKATION

Talentpolitikken offentliggøres på DFF’s hjemmeside.

 

Læs Elitepolitik