Sportschef

Ansvar og opgaver

Ansvar og opgaver for Sportschef 

DFF's sportschef skal

  • I tæt samarbejde med landstræneren sikre, at DFF's strategi for talent- og eliteudvikling realiseres.
  • Være bindeleddet mellem DFF's bestyrelse og landstræneren, fægterne på bruttolisten og klubberne.  
  • Være i løbende dialog med Eliteudvalget og DFFs bestyrelse. 
  • På baggrund af landstrænerens godkendelse af fægtere til bruttolisten opdatere bruttolisten hvert halve år.  
  • Sammen med landstræneren og klubtrænere sikre, at der i samarbejde med den enkelte fægter udarbejdes og følges op på individuelle sæsonplaner og sportslige målsætninger på baggrund af DFF's elitemål, politik og strategi. 
  • Sammen med landstræneren og klubberne organisere talent- og elitetræningssamlinger og lejre, gerne med international deltagelse.
  • I samarbejde med landstræneren og Eliteudvalget sikre, at fægtere udtages til og derefter tilmeldes internationale mesterskaber. I den forbindelse er det sportschefen, der laver den endelige udtagelse af fægterne.  
  • Varetage opgaven som delegationschef ved EM, VM, etc. 
  • Udarbejde diverse evalueringer (f.eks. til Team Danmark og DIF) samt årlig afrapportering. 
  • Indgå i relevante netværk og deltage ved relevante efteruddannelseskurser og møder afholdt af TD og DIF, således at den nyeste viden indenfor talent og eliteudvikling anvendes i det daglige arbejde. 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

DFF har pr. 01.01. 2018 ansat en sportchef på fuldtid - i år 2017 var sportchefen ansat på deltid.