Om Talent- og Eliteudvalget

Om Talent- og Eliteudvalget

OBS - under opdatering

Eliteudvalget består af en formand og to medlemmer, en suppleant samt en af bestyrelsen udpeget.

Eliteudvalget udarbejder handlingsplaner ud fra Dansk Fægte-Forbunds mål og strategier for elitearbejde.

Udvalget repræsenterer Dansk Fægte-Forbund i forhold til Team Danmark.


Udvalget udarbejder individuelle trænings- og konkurrenceplaner med elitefægterne i samarbejde med en eventuel landstræner.

Udvalget varetager desuden en række praktiske opgaver i forbindelse med elitefægternes trænings- og konkurrencedeltagelse.

 

Eliteudvalgets forretningsorden udarbejdet i 2017 kan læses her

undefined