Bestyrelsesreferater

Bestyrelsesreferater

Her vil referater fra bestyrelsens møder løbende blive offentliggjort.

Ønskes tidligere referater kontakt venligst Dansk Fægte-Forbunds sekretariat på dff@faegtning.dk 

2024

2023

2022

2021

2020