Licens

VEJLEDNING TIL DFF's LICENSREGLER:

 

 Erhvervelse af licenser til fægtning:

  • Licenser kan kun erhverves som medlem af en klub, der er medlem af Dansk Fægte-Forbund, og kun til klubbens egne, aktive medlemmer.

1. National licens - fægter

  • Erhvervelse af national licens indebærer ret til at deltage i danske og udenlandske konkurrencer repræsenterende den klub, man har licens for.
  • Erhvervelse af national licens hos DFF medfører desuden, at fægterens almindelige personoplysninger kan registreres i DFF's medlemsregister, og at navn, klubtilhørsforhold, fødselsår, licensnummer samt fotografier og film af fægteren kan offentliggøres og anvendes af DFF i forbindelse med fx. resultatformidling, DFF's hjemmesider, samt i DFF's publikationer og materialer.

Få yderligere information om nationale licensregler og bestilling.

Via linket herunder findes videoguiden fra sidste år, der viser bestillingsproceduren for klubadministratorer. Dog er der ikke taget hensyn til at man nu kan betale med kort, så vær opmærksom på denne nye mulighed når der bestilles licenser: 

https://www.screencast.com/t/BUlhui77Sz9O


2. National dommerlicens

  • Erhvervelse af national dommerlicens indebærer ret til at dømme til de danske stævner, hvor beståelse af national dommereksamen er påkrævet for at dømme, og mulighed for videreuddannelse som FIE-dommer. 

Få yderligere information om dommerlicens.
 
3. International licens FIE og EFC

  • Erhvervelse af FIE-licens medfører ret til at repræsentere Dansk Fægte-Forbund ved internationale FIE-stævner - worldcups, EM, VM, OL.
  • Erhvervelse af EFC-licens giver adgang til at repræsentere Danmark ved de af EFC arrangerede højniveaustævner i Europa - Cadet Circuit, U23-circuit.
  • Tilmelding til FIE- og EFC-stævner sker gennem DFF, og tilmelding er ikke mulig uden hhv. FIE- og EFC-licens.

Få yderligere information om regler og bestilling af FIE- og EFC-licenser.