Licens

VEJLEDNING TIL DFF's LICENSREGLER:

OBS!! OBS!! OBS!!

Der er udarbejdet ny form for licensbestilling. Mail er sendt ud til alle klubberne den 10-07-2020. Se en lille video vejledning til licensbestilling her: 

https://www.screencast.com/t/BUlhui77Sz9O

 

 

Erhvervelse af licenser til fægtning:

  • Licenser kan kun erhverves som medlem af en klub, der er medlem af Dansk Fægte-Forbund, og kun til klubbens egne, aktive medlemmer.

1. National licens - fægter

  • Erhvervelse af national licens indebærer ret til at deltage i danske og udenlandske konkurrencer repræsenterende den klub, man har licens for.
  • Erhvervelse af national licens hos DFF medfører desuden, at fægterens almindelige personoplysninger kan registreres i DFF's medlemsregister, og at navn, klubtilhørsforhold, fødselsår, licensnummer samt fotografier og film af fægteren kan offentliggøres og anvendes af DFF i forbindelse med fx. resultatformidling, DFF's hjemmesider, samt i DFF's publikationer og materialer.

Få yderligere information om nationale licensregler og bestilling.


2. National dommerlicens

  • Erhvervelse af national dommerlicens indebærer ret til at dømme til de danske stævner, hvor beståelse af national dommereksamen er påkrævet for at dømme, og mulighed for videreuddannelse som FIE-dommer. 

Få yderligere information om dommerlicens.
 
3. International licens FIE og EFC

  • Erhvervelse af FIE-licens medfører ret til at repræsentere Dansk Fægte-Forbund ved internationale FIE-stævner - worldcups, EM, VM, OL.
  • Erhvervelse af EFC-licens giver adgang til at repræsentere Danmark ved de af EFC arrangerede højniveaustævner i Europa - Cadet Circuit, U23-circuit.
  • Tilmelding til FIE- og EFC-stævner sker gennem DFF, og tilmelding er ikke mulig uden hhv. FIE- og EFC-licens.

Få yderligere information om regler og bestilling af FIE- og EFC-licenser.