Organisation

Organisation

FGDF99-1.JPG

Dansk Fægte-Forbunds organisation består af:

 • Repræsentantskabet (generalforsamlingen)
 • Bestyrelsen

Stående udvalg (valgt af repræsentantskabet):

 • Stævne- og lejrudvalget
 • Talent- og eliteudvalget
 • Uddannelsesudvalget
 • Udviklingsudvalget

Komitéer (udpeget af bestyrelsen):

 • HEMA-komitéen
 • Kommunikations- og sponsorkomitéen
 • Veterankomitéen

Ansatte:

 • Sekretariatet - medarbejdere i Idrættens Kompetence Center (IKC)
 • Sportschefen
 • Udviklingskonsulenter

 

(klik på billede for forstørrelse - med opgavefordeling o.a.)