Code of Conduct

Code of Conduct

brug denne til nyheder

Hent nedenstående som pdf.

Dansk Fægte-Forbunds Code of Conduct beskriver etiske og sociale retningslinjer som opmuntrer og guider fægtere, trænere, forældre, frivillige, dommere, officials, ansatte, gæster og andre personer i dansk fægtning.

Code of Conduct bruges til at skabe et synligt værdigrundlag og sætter gennem fælles retningslinjer rammerne for ønskværdig adfærd i og omkring dansk fægtning. Code of Conduct fungerer som referenceramme i spørgsmål, der rækker ud over spørgsmål om legalitet (retslige forhold).

 

Dansk Fægte-Forbund har tiltrådt Dansk Idrætsforbunds generelle Code of Conduct herunder Lovregulativ VIII vedrørende manipulation af idrætskonkurrencer (matchfixing) og tilsvarende uetisk adfærd, og derfor beskrives dette ikke yderligere i denne Code of Conduct.

_______________________________________________________________________________________________

Generelt

Som fægter, træner, dommer, official, ansat, frivillig, forælder eller gæst i Dansk Fægte-Forbund vil vi altid respektere og opretholde fægtningens moral og etik. Vi er bevidste om, at vi repræsenterer såvel os selv som vores klub og Dansk Fægte-Forbund til møder, træningssamlinger, stævner m.v., og vil handle derefteragere derefter i både skrift, tale og handling.

Vi anerkender og behandler fægtere, klubkammerater, modstandere, dommere, officials, ansatte og frivillige i fægtningen med respekt og uden forskelsbehandling uanset køn, alder, niveau, våben, kulturel baggrund, religiøst tilhørsforhold eller seksuel orientering.

Vi følger reglerne og tilskynder andre at gøre det samme.

Indtagelse af alkohol ikke er foreneligt med fægtetræning eller konkurrencer, hvorfor vi ikke vil opmuntre hertil og ikke selv vil møde påvirket til træning, træningssamlinger, møder, konkurrencer e.a.

Som træner

Vi er der for fægternes skyld og vil gøre vores til, at fægternes tid med os er en positiv oplevelse.

Vi handler efter, at alle fægtere fortjener samme

opmærksomhed og muligheder. Vi anerkender, at fægterne træner og fægter for deres egen skyld og vil være fair i vores krav til deres tid, energi og entusiasme.

Vi behandler fægterne, som vi selv ønsker at blive behandlet uden anvendelse af nedbrydende eller nedgørende virkemidler, tiltale eller andet.

Vi anerkender og forstår, at dommere dømmer efter bedste evne og ikke altid ser aktioner, som vi ser dem, og vil altid behandle dommere og officials med værdighed.

Som fægter

Til træningen vil vi altid yde vores bedste og hjælpe vores kammerater.

På pisten hilser vi anerkendende på modstandere, dommere og officials.

Vi forstår, at dommere dømmer efter bedste evne og ikke altid ser aktioner, som vi ser dem. Vi accepterer dommerens afgørelse inden for de rammer, der er givet, uden voldsomme verbale udfald mod modstandere, dommere eller andre.

Når vi ikke selv fægter, vil vi efter bedste evne støtte og vejlede kammerater og holdmedlemmer, uanset hvilken klub, de kommer fra.

Som dommer og official

Vi agerer, dømmer og håndterer konkurrencer, kampe og evt. forseelser inden for den ramme, der er givet i reglement og andre dokumenter, af stævneledelsen og af Directoire Technique.

Vi vil i udførelsen af vores opgaver have grundigt kendskab til og tage udgangspunkt i nationale og internationale forbundsreglementer og direktiver og altid fremstå præsentable som værdige repræsentanter for Dansk Fægte-Forbund.

Som frivillig eller ansat

Som frivillig i klub eller forbund husker vi, at vi arbejder for et fælles fremme, og vi støtter, værdsætter og respekterer hinandens indsats. Som ansat eller som medlem af udvalg eller bestyrelse i Dansk Fægte-Forbund husker vi, at vi repræsenterer hele fægte-Danmark og ikke enkeltinteresser, og vores samtaler, forslag og beslutninger vil altid ligge inden for lovens rammer og tage udgangspunkt i Dansk Fægte-Forbunds vedtægter, forretningsorden, direktiver, politikker & strategier, støttegrundlag og værdigrundlag.

Som forælder og gæst

Vi vil altid støtte og opmuntre vores barn til at efterleve reglerne og acceptere og respektere træneres og dommeres beslutninger. Vi forstår, at børn og unge lærer bedst ved eksemplets magt, hvorfor vi anerkender såvel vores barns som kammeraternes og modstandernes positive indsats og resultater.  Vi værdsætter den indsats og tid som trænere, dommere og frivillige giver vores barn for at opnå den bedst mulige sportslige og personlige udvikling.

Tilblivelse

Processen med at skabe et DFF Code of Conduct blev startet i august 2017 af Eliteudvalget og er endeligt tiltrådt af Dansk Fægte-Forbunds bestyrelse i april 2018.

Kommunikation

Code of Conduct gøres offentligt tilgængeligt for alle interessenter på Dansk Fægte-Forbunds hjemmeside for at sikre gennemsigtighed og mulighed for at fastholde os alle på de gensidige forpligtigelser, der ligger i Code of Conduct.

 

Givet af Dansk Fægte-Forbund, Brøndby april 2018