Kontingent

Kontingentsatser

Som besluttet på Repræsentantskabsmøde 2023:
0-20 medlemmer (indberettet til DIF):     kr.   720
21-50                                                    kr. 1440
51-100                                                  kr. 2160
101-150                                                kr. 2880
151-200                                                kr. 3600
201-                                                      kr. 4320
Klubber opkræves kontingent 1 gang årligt inden 01.04. af DFF's kasserer.