Amatør- og Ordensudvalget

Amatør- og Ordensudvalg

Amatør- og Ordensudvalgets virksomhed og opgaver er reguleret i DFF's Vedtægter §§ 19-20 og nærmere i Reglement for DFF's Amatør- og Ordensudvalg.