National licens - fægter

National licens - fægter

 

1. National licens:
 

Licensbestillinger håndteres via Ophardt Online (fencing.ophardt.online)

Nationale licenser er påkrævet for alle atleter som deltager i stævner, uanset alder og hvor disse stævner afvikles jf. paragraf 10 i forbundets vedtægter.

Den eneste udtagelse er ved deltagelse i en intern klubturnering hvor kun klubbens egne medlemmer må deltage - her er licens ikke et krav.

Selvom U17 atleter ikke har en omkostning ved den nationale licens, skal der stadig indløses licens for denne aldersgruppe.

Husk at atleterne kan selv bestille licenser via Ophardt og at der nu kan betales med kort. Når der betales med kort, indløses den nationale licens med det samme.

Prisen for en licens bliver 150,- pr. fægter pr. sæson. Bestilte og betalte licenser refunderes ikke.

Spørgsmål vedrørende erhvervelse af licens, herunder licensskifte rettes til DFF's Sekretariat.

OBS: Det kræver en national licens for at kunne indløse en international licens. Hvis man ikke betaler for den nationale licens med kort (også selvom den er gratis) så er der en behandlingstid førend man kan bestille den internationale licens. Betaler man den nationale licens med kort, så kan man bestille den internationale licens umiddelbart efter. Behandlingstiden for en international licens er ca. en uge og husk at skrive til dff@faegtning.dk når den er bestilt.

Via linket herunder findes videoguiden fra sidste år, der viser bestillingsproceduren for klubadministratorer. Dog er der ikke taget hensyn til at man nu kan betale med kort, så vær opmærksom på denne nye mulighed når der bestilles licenser: 

https://www.screencast.com/t/BUlhui77Sz9O

Vi opfordrer alle til at orientere sig i videoen og kontakte sekretariatet i DFF, hvis I har spørgsmål eller støder på problemer.

National licensperiode:
Den nationale licensperiode for alle aldersklasser er 01.07. - 30.06.
 

Licensskifte:
Skift af licens fra en klub til en anden klub. Hvis man ønsker at repræsentere en anden klub end hidtil, hvilket f.eks. kan være aktuelt i forbindelse med et klubskifte eller medlemskab af flere klubber, så skal det ske gennem aktiv meddelelse til DFF:


Fægteren eller den ny klub, man ønsker at repræsentere, skal aktivt ved skriftlig meddelelse informere DFF’s Sekretariat om licensskiftet. Det er IKKE tilstrækkeligt at ændre klubtilhørsforholdet i Ophardt!

Sekretariatet anfører ved meddelelse fra fægter/klub dato for licensskifte udfor fægterens navn på DFF's hjemmeside under "Licensskifte" samt ændrer kluboplysninger i Ophardt On-line-systemet.
 
Bemærk, at fægter eller ny klub aktivt skal orientere DFF, før man har erhvervet licens fra den ny klub, og at 3-månedersreglen i DFF's Vedtægter § 10 stk 4 kun gælder DM-deltagelse, og først løber fra, at beskeden er modtaget og registreret hos DFF under "Licensskifte" på hjemmesiden – ikke fra tidspunktet for eventuelt klubskifte. Såfremt fægteren eller den ny klub ikke giver meddelelse til DFF, vil licensen og repræsentation fortsat være for den klub, DFF har registreret.
 
DFF's licensregler gælder ikke for fægtere yngre end kadet. Såfremt en sådan fægter ønsker at få ændret forbundets oplysninger om fægterens klubtilhørsforhold i f.eks. Ophardt Online Systemet, skal meddelelse herom dog ligeledes gives til DFF's Sekretariat.

Formodningsregler for repræsentation:

DFF's administration anvender som udgangspunkt følgende formodningsregel for, hvilken klub en fægter repræsenter og har licens for, såfremt der er tvivl herom:

Den klub, som fægteren i følge Ophardt-Online systemet er registreret som tilhørende, er også den klub, som fægteren repræsenterer og har licens for.

DFF's Vedtægters bestemmelser om for nationale licenser:

DFF's licensregler fremgår af DFF's Vedtægter §§ 9-10:
 
§ 9 Licens:

Fægtere kan kun have licens hos én forening under Dansk Fægte-Forbund.

Stk. 2. Kun aktive fægtere under Dansk Fægte-Forbund kan løse licens. Gyldig national licens er påkrævet for indløsning af alle øvrige licenser.

Stk. 3. Licensen er opdelt i to kategorier:

a. Fægtere, frem til og med det år de fylder 16 år.

b. Fægtere, fra og med det år de fylder 17 år.

Stk. 4. Fornyelse af licens sker årligt.

Stk. 5. Licensbetaling skal ske forud for tildeling. Betalte licenser refunderes ikke.

Stk. 6. Licenssatser for den kommende sæson fastsættes af Repræsentantskabet efter indstilling fra Bestyrelsen.

§ 10 Stævnedeltagelse

Ingen kan deltage i åbne konkurrencer arrangeret af Dansk Fægte-Forbund eller foreninger under Dansk Fægte-Forbund uden at være i besiddelse af licens.

Stk. 2. Med en åben konkurrence forstås enhver hold- eller individuel konkurrence, hvor deltagelse ikke er forbeholdt enkelte foreninger eller medlemmer af sådanne.

Stk. 3. En fægter kan kun deltage i DM for en forening, som vedkommende har haft licens hos i mindst 3 måneder.

Stk. 4. Hvis en fægter flytter og kommer til at bo i en anden by eller over 30 km fra sin tidligere klub, kan Bestyrelsen efter anmodning fra fægteren give en dispensation for 3-månedersreglen, hvis dette ikke skønnes at virke konkurrenceforvridende ved DM.

Stk. 5. Udenlandske statsborgere kan ikke stille op til DM Individuelt.

Stk. 6. I Hold-DM må hvert hold (3+1) maksimalt have én deltager uden dansk statsborgerskab, og denne fægter skal have haft folkeregisteradresse i Danmark, gyldig dansk licens og medlemskab af den pågældende klub i mindst 3 måneder inden stævnet.

 

Læs om DFF's fortolkning af §§ 9 og 10.


DFF's administrative praksis:
Læs mere om, hvordan DFF som bemyndiget, udover hvad der allerede fremgår af hjemmesidens tekst, administrerer og fortolker de vedtægtsbestemte regler for national licens her. (NB: Der er tale om et ældre dokument - dengang var §§ 9 og 10 = §§ 6 og 9).