Sikkerhed

Sikkerhed

Fægtning er en kampsport og sikkerhed i forbindelse med udøvelse af sporten er af allerstørste vigtighed. Nedenfor er beskrevet nogle vejledninger i forbindelse med træning af moderne, olympisk fægtning.
For stævnedeltagelse gælder enten Dansk Fægteforbunds stævnereglement eller FIE's regler for gennemførelse af turneringer. 
Tjek desuden altid stævneinvitationen.
 
Generelle vejledende bestemmelser:
  • Fægtning uden reglementeret påklædning (se ndf.) er ikke tilladt.
  • Fægtning udenfor fægtepisterne er ikke tilladt.
  • Afbrydelse af en kamp før falden træffer sker ved at løfte den ikke-våbenføre arm i vejret.
  • Det er ikke tilladt at vende ryggen til sin modstander under fægtningen.
  • Under lektion skal underviseren være iført som minimum maske og fægtejakke og eleven som minimum maske. Børn & unge skal altid som minimum være iført fægtejakke og maske under lektion.
  • Når fægteren ikke er på fægtepisten føres våbnet med våbenspidsen pegende ned i gulvet.
  • Krydsning af fægtepister uden tilladelse fra fægterne på pisten er ikke tilladt – gå bagom.
  • Det er ikke tilladt at være beruset under fægtningen.
Reglementeret påklædning:
Fægtejakke:
Fægtejakken skal som minimum være 350N under træning. Det anbefales dog at bruge 800N FIE-godkendt udstyr.
Fægtejakken skal være lynet til og lukket i halsen.
Plastron (vest):
Det anbefales at benytte plastron på 800N. Bemærk at det for nogen er et stævnekrav.
Brystskjold:
Det anbefales at benytte et brystskjold, især for piger/kvinder - er et stævnekrav.
Maske:
Masken skal være intakt og som minimum være 350N under træning. Masker på 1600N anbefales, især fra U14 fægterne og ældre. Desuden kræves 2 sikkerhedsanordninger på masken.
Masken skal sidde ordentligt til.
Fægtebukser:
Det er voksne begyndere og børn&unge under 12 år tilladt at fægte uden fægtebukser. Iførte bukser skal altid være lange benklæder. Gælder dog ikke til stævner.
Det anbefales imidlertid at iføre sig fægtebukser.
Voksne fægtere, som har fægtet i mere end 1 år, må ikke fægte uden fægtebukser, som er FIE-godkendt 800N.
Fægtehandske:
Fægtehandske skal være iført og lukket til. Der må ikke være huller i handskerne, ej heller til kropsledningen.

undefined