Den gode velkomst - inspiration

Den gode velkomst - inspiration

Det er en kunst at byde en ny fægter velkommen i klubben. Teoretisk vil man forblive i en idrætsgren, hvis man har følgende 3 parametre opfyldt:

 • Kompetencefølelse
  • Oplevelsen af at man mestrer fægtning eller har potentialet til at kunne mestre det. Det behøver ikke være ved at vinde et stævne, men i langt højere grad at man har en oplevelse af at blive bedre fra gang til gang.
 • Relationer
  • Oplevelsen af at være med socialt. Dvs. at man også føler at man kommer i klubben og også har en relation til nogen, der rækker ud over pisten. Det behøver ikke at være daglige kaffeaftaler eller lign, men når man oplever at andre er interesseret i ens person, vil sandsynligheden for fastholdelse forøges.
 • Autonomi
  • Oplevelsen af at forstå, hvorfor man gør som man gør i løbet af træningen. Der er en masse tavs viden i alle idrætsgrene, som skal udpensles for den nytilkomne. Det er følelsen af at være selvbestemmende inden for de rammer sporten tilbyder.

Vil man have en uddybende forklaring på ovenstående, kan man se denne video, som er lavet af Dansk Håndbold forbund.

Vi har på en workshop i forbindelse med repræsentantskabsmødet forsøgt at etablere nogle opgaver til de eksisterende medlemmer, som taler direkte ind i de tre ovennævnte motivationstriggere.

 

Relationer

 • Find noget som du og den nye har til fælles.
 • Invitér den nye med, hvis I har noget socialt på holdet. Hvis der ikke er noget i kalenderen, kan du fortælle om, hvad I plejer at lave og sige at du håber at vedkommende har lyst til at være med ved næste arrangement.
 • Find på et godt afslutningsritual, som er tilpasset den nye fægter. Forslag: Man repeterer navnene på holdet, alle giver en sej highfive, man fortæller om den næste træning.
 • Fortæl om hvilke sociale arrangementer der er i klubben

 

Kompetencer

 • Find mindst én ting den nye gør godt undervejs i løbet af træningen og fortæl det til vedkommende. Giv gerne feedbacken, når du ser det, men ellers efter træningen.
 • Udvælg én ting du synes er vigtig at lære i fægtning og lær den nye den færdighed. Husk at holde det simpelt.
 • Du skal være den gode sparringspartner for den nye fægter. Giv en god oplevelse ved at tilpasse dig niveauet på den nye fægter, så vedkommende både oplever at kunne score point og ikke bliver kørt over.
 • Undersøg om den nye fægter har øvrig idrætserfaring, som vedkommende kan trække på i sin fægtning.

 

Autonomi

 • Sørg for altid at samle op på om den nye har forstået formålet med og indholdet af øvelsen, når træneren har forklaret den.
 • Fortæl den nye om klubbens og sportens rammer, herunder:
 • Sikkerhedsregler
 • Regler på pisten
 • Forklar den nye om udstyret. Hvorfor er det vigtigt at det er designet som det er?
 • Forklar den nye fægter Fægtningens ABC
 • Du skal forklare den nye fægter om klubbens værdier. F.eks. ingen mobning, vi er venner udenfor pisten, o. lign.
 • Hjælp den nye fægter med at komme korrekt i udstyret.
 • Sæt et balkort op til den nye fægter, så de har nogen at fægte med