Fleuret

Fleuret

fleuretfægter.gif

undefined

Fleuretten har en fleksibel, rektangulær klinge, der er ca. 90cm lang, og vejer ca. 500g samlet. Fleuretten har en lille fjederkontakt monteret i spidsen. Denne kontakt er forbundet med en ledning der løber gennem klingen tilbage til et meldeapparat, der registrerer touches (point). Touché opnås ved at stikke på modstanderens torso med en kraft på minimum 500g.

På fleuret er eneste gyldige træffelt torsoen (se gul markering på billedet ovenfor).

Fleurettens regler og historie:
Reglerne for fleuretfægtning kan umiddelbart synes indviklede. Ideen er, at man skal have angrebsretten for at få point. Angrebsretten vindes ved offensive handlinger eller en parade af modstanderens klinge under modstanderens offensive handling. En offensiv handling er defineret som 'en fremadrettet bevægelse med våbnet eller kroppen' Det betyder, at kun én af fægterne kan få point (touché) ad gangen. Hvis det sker, at fægterne rammer hinanden samtidigt på det gyldige træffelt, bliver pointet tildelt den, der har angrebsretten.

Mange fægtere starter med at fægte fleuret, da det traditionelt har været begyndervåbnet. I begyndertræningen indlæres de grundlæggende teknikker, som også bruges på de to andre våben (kårde og sabel). Du lærer at angribe, og du lærer de grundlæggende parader. Begge dele kan gøres på mange måder. Samtidig lærer du at forudse din modstanders næste handling - du lærer at 'læse din modstander'.

Fleuretten var oprindeligt et skolevåben. Den blev brugt til at lære unge adelsmænd duellens kunst, så de var forberedte på rigtige kampe.

undefined