B&U Nationalt/regionalt

B&U Nationalt/regionalt

es8.jpg

B&U Nationale og regionale stævner er konkurrencer, som ikke er en del af Danmarksranglisten for B&U. Men helt bestemt gode og spændende konkurrencetilbud for flere aldersgrupper og våben:

De regionale cupper:

Cupperne har deres egen cup-rangliste og stævnerne afholdes på skift af de regionale klubber. Der er omkring 6 årlige stævner i hver alderskategori.

De regionale cupper er et godt sted både at starte, men også at vedligeholde sin stævnekarriere som fægter. Niveauet til stævnerne er bredt - spændende fra en overvægt af begyndere og mellemniveaufægtere frem til talentfægtere. Stævnerne ligger ofte forholdvis tæt på bopælen, hvilket mindsker rejsetid og rejseudgifter, og deltagergebyret er lavt. Man får ofte flere kampe end til andre stævner, da der fægtes alle mod alle, hvilket øger stævneerfaringen. Til cupperne er der ofte færre udstyrskrav og en god, uformel konkurrencestemning.

DFF's Udviklingskonsulent anbefaler alle danske fægtere og klubber at deltage i stævnerne som gode træningsstævner.

I Vestdanmark har vi:
  • Jysk Fynsk Fleuretcup for B&U.
  • Jysk Fynsk Kårdecup for B&U.
 
I Østdanmark har vi:

Til cupperne er tilmelding ikke nødvendig - man møder bare op.

Andre nationale og regionale B&U-stævner:

I stævnekalenderen findes desuden nationale konkurrencer for B&U sabelfægtere og landsdækkende konkurrencer for juniorer på fleuret og kårde.

I Vestdanmark findes også det regionale mesterskab "Jysk-Fynske Mesterskaber" i børne- og ungdomsrækkerne.

For juniorer findes ikke en selvstænding national rangliste, men juniorer (og kadetter) er meget velkomne til at deltage i Seniorranglisten og regionale stævner for seniorer.

Til "andre nationale og regionale B&U-stævner" foregår tilmelding gennem fægteklubben via Ophardt Online, medmindre andet fremgår af stævneinvitationen. 

 

undefined