Amatør- og Ordensudvalg

Amatør- og Ordensudvalg

Amatør- og ordensudvalgets opgave er at afgøre alle sager om anvendelse af amatør-, ordens- og udelukkelsesbestemmelserne om overtrædelse af reglementer eller lignende, om usportslig eller usømmelig adfærd. Dog kan sager, der alene angår anvendelsen af fægtereglementet, konkurrencereglementet o.l. afvises af udvalget.

Amatør- og ordensudvalget kan som voldgiftsret afgøre alle stridigheder mellem foreninger eller enkeltpersoner inden for Dansk Fægte-Forbund, når de stridende parter er enige om at begære en sådan afgørelse, og udvalget finder at burde påtage sig afgørelsen.

Amatør- og ordensudvalget kan på begæring optage en sag om eksklusion af et medlem af en forening til undersøgelse af de faktiske forhold. Foreningen eller medlemmet har pligt til at oplyse sagen over for udvalget. Amatør- og ordensudvalget beslutter, hvorvidt - og i hvilken form - redegørelsen må offentliggøres.

 

 • Formand A&O-udvalg - på valg 2019

  Søren Jensen

  Voldboligerne 5, 1. tv.
  1420 København K
  Tlf: 5056 5056
  Email: dybensgade3@gmail.com
 • Udvalgsmedlem - på valg 2019

  Holger Christtreu

  Drosselvej 57C, 1. tv
  2000 Frederiksberg
  Tlf: 3014 1015
  Email: holger@christtreu.com
 • Udvalgsmedlem - på valg 2020

  Pål Ramberg (A&O)

  Sankt Petersborg Plads 4, 3.tv.
  2150 Nordhavn
  Tlf: 40 19 00 79
  Email: p.ramberg@grp.dk
 • Suppleant - amatør og ordensudvalg - på valg 2019

  Søren Falk Portved

  Tlf: 54704470
  Email: sfalkportved@gmail.com