Kontingent

Kontingentsatser

0-20 medlemmer (indberettet til DIF): kr. 600
21-50                                                    kr. 1200
51-100                                                  kr. 1800
101-200                                                kr. 2400
201-                                                      kr. 3600
Klubber opkræves kontingent 1 gang årligt inden 01.03. via DFF's kasserer.