Klubstartsprojekt Vestdanmark 2018-2021

Flere fægtere gennem flere, nye klubber i Vestdanmark

Dette projekt indgår som Indsats 1 i Spor 1 i DFF's Strategiaftale 2018-21 med DIF.

Læs en grundigere beskrivelse af hele Spor 1 i vores Strategiaftale med DIF. Læs en minibog af Strategiaftalen.

Fra april 2018 kan der trænes i Fredericia Fægteklub. Kontakt.

Fra medio august 2018 kan der trænes i Ringe Fægteklub. Kontakt.

Fra primo oktober 2018 kan der trænes i Nyborg Fægteklub. Kontakt.

Nyhedsopdateringer - vi fortæller løbende vores eksisterende klubber lidt om udviklingen i nyhedsbrevet "Nyt fra Udviklingskonsulenten".

Du kan også altid blive opdateret og generelt høre mere om projektet ved at kontakte projektkonsulenten.