Hjemmesidepolitik

Formidlingspolitik for invitationer, resultater, indlæg o.a. på DFF's hjemmeside.

Hent nedenstående som pdf.
 

DFF’s formidlingspolitik for invitationer, resultater, indlæg, o.a.

(udarbejdet 2013, senest revideret 31.12.17.)

 

DFF’s hjemmeside

 

Formål og relevans

DFF's hjemmeside er et kommunikationsmedie for danske forbunds - og klubaktiviteter med sigte på national formidling og stof af national relevans. D.v.s. relevans for en hovedpart af danske klubber, fægtere og eksterne interessenter/ samarbejdspartnere.

 

Invitationer

DFF formidler af hensyn til arbejdsressourcer og overblik på hjemmesiden (og i elektronisk post) udelukkende invitationer til danske stævner og danske kurser af regional og/eller national relevans.

 

Invitationer til udenlandske stævner viderebringes som altovervejende hovedregel ikke på hjemmesiden, da de af relevante brugere, i hovedsagen elitetrænere og elitefægtere, kan findes andre steder på internettet.

 

Resultater og ranglister

Alene resultater fra danske stævner og danske ranglister formidles.

 

For stævner, hvor Ophardt-systemet er brugt, findes link til Ophardt på forsiden af hjemmesiden. Klik på "On-lineresultater". Her findes også link til senest opdaterede danske ranglister.

 

For alle danske stævner lægges som minimum slutresultater i muligt omfang på hjemmesiden. Klik på "Stævner" eller forsidens "stævneboks" og dernæst på "Hele kalenderen".

 

Udenlandske resultater formidles af samme hensyn som anført ovenfor ikke.

 

Stævnereportager, stævnenyheder o.lign.

 

Indlæg fra danske begivenheder bringes gerne, hvis de indsendes i færdigskreven form og indholdet ikke er snævert klubfokuseret (se indledningens relevanskriterium). DFF forbeholder sig ret til bearbejdning af indlæg – navnlig redaktionelle ændringer.

 

Indlæg fra udenlandske begivenheder bringes ikke, medmindre der ud fra indledningens relevanskriterium er tale om begivenheder, hvor danske fægtere har opnået placeringer i topklasse - d.v.s. top 3-placeringer ved OL, VM, EM, NM, WC-er og EFC-stævner (kadet t.o.m. veteran).

 

Desuden

Udover ovenstående bringes stof, som medlemmer af DFF's Bestyrelse og udvalg finder relevant.

 

DFF modtager invitationer, resultater og nyheder mange steder fra. Undertiden giver vi afslag på at bringe information med baggrund i ovenstående politik.

 

DFF's Mailinglister for klubber og fægtere

 

Udviklingskonsulentens mailingliste udsender invitationer til om alle danske stævner, danske kurser, klubudviklingsstof og breddeinformation. Sørg for, at de personer i jeres klub, som har behov for bred information, bliver tilmeldt listen. Send mail til konsulent-oest@faegtning.dk.

 

Sekretariatets klub-mailingliste udsender officiel forbundsinformation specifikt rettet mod klubformænd eller af klubben udpegede

kontaktpersoner. Send altid besked til Sekretariatet om ledelsesændringer i klubben. Tilmelding: dff@faegtning.dk.