Bestilling af stævnemateriel

Bestilling af stævnemateriel

IMG_0573.JPG

Alle klubber kan låne forbundets stævneudstyr til stævner mod selv at afholde transportomkostningerne. Undtaget for dette er kun nationale mesterskaber og internationale stævner, idet forbundet afholder transportomkostningerne ved sådanne. 

Afholdende klub påtager sig erstatningsansvar for udstyr, der ødelægges på grund af groft skødesløs behandling eller dårlig pakning ved returnering.

Udstyret skal returneres senest 2 dage efter afholdelse af aktiviteten, og det skal afleveres forsvarligt pakket, og med tydelig mærkning af evt. defekt udstyr.
Er der defekte apparater, markeres dette uden på kufferten. Der må ikke klistres sedler på selve apparatet.

VED RETURNERINGEN SKAL ALT DEFEKT UDSTYR TYDELIGT MARKERES MED, HVILKEN DEFEKT DET ENKELTE UDSTYR HAR.

 

Hent bestillingsskema