Dommerlisten

Dommerlisten

DFF's liste over dommere med national licens

Registrering på DFF’s hjemmeside er den officielle anerkendelse af, at dommeren har bestået DFF’s nationale dommerprøve. Det indebærer, at dansk dommerlicens pr. automatik er udstedt ved at dommeren figurerer på listen. Licens er gratis.
Alle indehavere af national dommerlicens er pr. 2012 også registreret i Ophardt-Online-systemet til brug ved klubtilmelding af dommere til stævner.
 
Hvis du har været til prøve og kun delvist er bestået (teoretisk/praktisk), er du selvfølgelig velkommen til at gå til prøve i den manglende del en anden gang. Tilmeld dig kurset og aftal nærmere med kursusafholderen. Find planlagte dommerkurser - og prøver under 'Aktiviteter'. 
2022:
Kårde:
Kim Auberbach
Annette Langkilde

2021:
Kårde:
Zarina Stiller
Natalja Stiller
Melissa Child
Nicky Bækmand
Valdemar Christensen
Sagi Halevi
Sebastian Lomholt
Theis Andersen Samsig
Ramona Tanovic

Fleuret:
Theis Andersen Samsig

 
2018: Bestået DFF's prøve (teoretisk og praktisk) for nationale dommere: 
Der har desværre ikke været tilbudt prøver i 2018.

 

2017: Bestået DFF's prøve (teoretisk og praktisk) for nationale dommere:
 
Sabel:
Johanne Franck (RFK)
Ida Jacobsen (RFK) - betinget beståelse - er bestået, når dømt 1 år til rangslistestævner i Danmark, ekskl. DM.
Andreas Fisker (RFK)
Christian Søttrup (HFK)
Linnea Roark (RFK)
Mick Berland (RFK)
Adam Bregenhof (RFK)
Magnus Troen (RFK)
 
Fleuret:
Jonas Karlsen (FKT)
Samuel Weyhreter Andersen (FKT)
Hugo Freres,(BELGIEN)
Christopher Horn (FKT)
 
Kårde:
Oscar Juul Skals (FKT)
Kasper Persson (FKT)
Sarah Schremmer Larsen (FKT)
Christoffer Leth Bernsen (HFK)
 
2016: Bestået DFF's prøve (teoretisk og praktisk) for nationale dommere:
 
Fleuret:
Ruben Wilmont Jeiner (FKT)
Silas Scheelke Poulsen (FKT)
Naja Vaaben (FKT)
 
2015: Bestået DFF's prøve (teoretisk og praktisk) for nationale dommere: 
Der var desværre ingen af kursisterne, der bestod i 2015.
 
2014: Bestået DFF's prøve (teoretisk og praktisk) for nationale dommere:
 
Kårde:
Nicolai Riff Alexandersen, RUF
Sophie Bolwig, HFK
Anne-Sofie Jensen, HFK
 
Fleuret:
Lasse Carlsen, VFK
Sigurd Haugland Røkkum, FKM
Patricia Gilljam, Gøteborg
Ester Schreiber, Gøteborg
William Zingmark, Gøteborg
Alex Beardmore, Fighting Fit, UK
 
 
2013: Bestået DFF's prøve (teoretisk og praktisk) for nationale dommere:
 
Kårde:
Carsten Erlind Petersen Stiller, FKTV
Johannes Christian Olsen, HFK
Augusta Spanger-Ries, FKT
Rasmus Weirup Gram, FKT
Louise Donslund, HFK
 
Fleuret:
Alexander Brems, HFK
Sol Grum-Schwensen, FKT
Jonas Winterberg-Poulsen, FKT
Benjamin Wilmont Jeiner, FKT
Maxim Valeur, FKT
Christoffer Rykind-Blarke, FKT
 
2013 - Bestået FIE-dommerprøve:
Marcus Everitt Elgaard, FKT, kårde - FIE B
 
2012: Bestået DFF's prøve (teoretisk og prakitsk) for nationale dommere:
Kårde:
Morten K.S. Pedersen, OFK
Malthe Kjær Bendtsen, JAF
Torben Skals Pedersen, OFK
Viktor Gaardsted, HFK
 
Fleuret:
Christoffer Grove Lauridsen, VFK
Flemming Olstrøm, VFK
Emil Ulrik Andersen, HFK
 
2011: Bestået DFF's prøve (teoretisk og prakitsk) for nationale dommere:
Kårde:
Lasse Grandal, OFK
Thomas Kaa, OFK
Anders Brems, HFK
Alexander Brems, HFK
Nicolai Katkjær, Flêche.
Christian Jauernik, HFK
Julie Bendixen, Flêche
 
Fleuret
Jasper Carlsen, VFK
Stefan Elgaard Everitt, FKT
Tor Emil Boesen, FKT
Conrad Seibæk Kongstad, FKT
 
2011 - Bestået FIE-dommerprøve:
Kirsten Siig Pallesen, JAF, fleuret og kårde - FIE B
Martin Brandt Rasmussen, JAF, fleuret - FIE B
Malte T. Mørch, Trekanten Kbh., fleuret - FIE B
 
2010: Bestået DFF's prøve (teoretisk og praktisk) for nationale dommere:Kårde:
Susanne Elkjær Kristensen, JAF 
Klaus Albert Canning, Trekanten
 
Fleuret:
Thomas Lerche Berg, Trekanten 
Kolja Anton Dahlin, Trekanten
Jeppe Reindahl Rasmussen, Trekanten
Søren Ulrik Johansen, Trekanten
Marcus Elgaard Everitt, Trekanten
Kirsten Siig Pallesen, JAF.
Ulver Lorentzen, Mahaut
Jasper Gold, Figthing Fit, UK.
 
2010 FIE Dommerprøve:
Mads Hjerskov, FIE B - kårde
Malte T. Mørch, FIE B - kårde

2009: Bestået DFF's prøve (teoretisk og praktisk) for nationale dommere:

Kårde:
Kim Bruun Petersen, Trekanten
Kasper Reindahl, Trekanten.
Jonas Olsson, JAF.
Camila Skadborg, JAF.
Dan Bjergvang, Fleche.
 
2008: Bestået DFF's prøve (teoretisk og praktisk) for nationale dommere:
 
Fleuret:
Martin Brandt Rasmussen, JAF.
Oliver Birk Jessing, Trekanten.
Filip Kiil, Trekanten.
 
Kårde:
Martin Weiss Lindegaard, JAF.
Jan Sylvest Jensen, KFK.
Louise Hooge, HFK.
Jesper Søndergaard, JAF. 
Martin Brandt Rasmussen, JAF.
Jannie Høtoft, JAF.
 
Filip Kiil, Trekanten.
Marcus Elgaard Everitt, Trekanten.

2007: Bestået DFF's prøve (teoretisk og praktisk) for nationale dommere:
 
Fleuret:
Casper Grønbæk, HFK.
Anne Sofie Kiil, Trekanten.   
Michael Gyes, Mahaut.
Martin Weis Lindegaard.
Malte Trier Mørch, Trekanten.
Alexander Normann Jørgensen. HFK. 
                          
Kårde:
Nicolai Barding, HFK. 
 
Patrick Jørgensen, HFK. 
 
Anna Kiel Steensen, HFK. 
 
Carl Johann Hansen, HFK.
 
Kamilla Buchter, HFK.
 
Mads Eriksen, HFK.
 
Carin Alkjærsig Cederquist, JAF.
 
Kasper Pedersen, JAF.
 
Linda Rikke Rendemann, Fleche.
Michael Gyes, Mahaut. 
Jeppe Friis Madsen.
 
Martin Jensen, Mahaut.  

 

 
Sabel:
Claus Kjeldsen, Hillerød (nordisk) 
 
2006: Dommerlicenser på baggrund af danske eller internationale prøver i årene før 2007:
Kårde: 
Normann Jørgensen, Trekanten. FIE A. 
Kim Sejberg. FIE B
Andrey Klyushin, HFK. 
FIE B 
Reinhard Münster, Trekanten, nordisk.
Mads Hejrskov, HFK, nordisk. 
Pål Ramberg, FKTK, nordisk
Wojtek van Barnefeld, Trekanten.
Søren Portved, Trekanten.
Krzysztof Borowski, DFF.
Stewart Watson, HFK.
Sune A. Jørgensen, GFK
 
Fleuret: 
Andrey Klyushin, HFK. FIE A 
Krzysztof Borowski, DFF, FIE B
Mads Hejrskov, HFK, FIE B
Normann Jørgensen, Trekanten, FIE B
Pål Ramberg, nordisk 
Knud Skadborg, Rudersdal.
Wojtek van Barnefeld, Trekanten.
Stewart Watson, HFK.
Holger Christtreu, HFK. 
Jan Enemark Lauridsen, Varde.

Sabel: 
Normann Jørgensen, Trekanten, FIE B. 
Jan Rasmussen, HFK, nordisk.
Steen Hansen, nordisk.
Jørgen Stutemeyer, HFK, nordisk.
Babak Jamali, HFK, nordisk.
Mads Hejrskov, HFK, nordisk.
Danny Wilson, nordisk. 
Krzysztof Borowski, DFF.
Andrey Klyushin, HFK.
Sebastian Usiewicz, Roskilde.
Stewart Watson, HFK.