Dommere

Dommere

Dommere og dommeruddannelse – en klubopgave, som DFF gerne hjælper på vej

Der er altid brug for dommere i konkurrencefægtning. Ledere og trænere i fægteklubber, som deltager i konkurrencefægtning, bør løbende fokusere på rekruttering af dommere og tilbyde dommeruddannelse i klubben. 

Som forbund er vi opmærksomme på dilemmaet i at opfordre klubberne til at finde dommere, da der ofte kun er begrænset antal ildsjæle pr. klub, som jo også kan bruges som ledere, trænere og andet ude i klubberne.

Derfor ligger det måske ikke lige for, at det er i klubregi, at det primære arbejde med at finde og uddanne dommere ligger. 

Men det lange, seje træk med at finde og uddanne dommere ligger der, hvor fægterne findes, hvor der fægtes kampe, som kan dømmes, og hvor eksisterende dommere og fægtere kan lære af hinanden. Altså i fægteklubben.   
  
Dommergerningen er et praksisfag, som læres ved at dømme mange kampe, et mesterlærefag, hvor man lærer af de erfarne, og så skal der læses nogle reglementer ud på de mørke vinteraftener, hvilket alt sammen næppe kan nås på et forbundskursus. Hertil kommer, at mange klubber selv har en klar interesse i at have dommere til deres stævner i og uden for klubben. På længere sigt løses problemstillingen ikke ved, at klubben betaler et forhøjet stævnegebyr for ikke at medbringe egne dommere - som det ses ved udenlandske stævner. Den model øger ikke umiddelbart mængden af uddannede dommere i klubben, på landsplan eller i udlandet. Brug hellere fægternes penge på diæter og rejser til egne dommere.

Derfor er det lange seje klubtræk nødvendigt: 
  
Tilbyd en dommeruddannelse til jeres medlemmer, som kan forberede dem til DFF’s nationale dommerprøve, og aktivere dem som dommere. Vær løbende opmærksomme på at finde nye dommeremner blandt jeres medlemmer. Det kan for medlemmet i nogle tilfælde være det, som holder fægteren i sporten. Bak jeres dommere og kommende dommere op, værdsæt dem, og giv dem status. Hvis man har ambitioner, så er der både herhjemme og internationalt muligheder for nye fægteoplevelser som dommer. Det kan være givende og sjovt at være dommer. 

DFF kan hjælpe jeres dommeruddannelse i klubben på vej med vejledning samt et kursus med eksamen og certificering som national DFF-dommer ved danske stævner. 
Kontakt DFF's Breddeudvalg eller DFF's dommerkonsulent for nærmere information.
undefined