Opdatering i forhold til de tilpassede retningslinjer for udendørs træning

Opdatering i forhold til de tilpassede retningslinjer for udendørs træning

28. april 2020 skrevet af Catharina Winterberg

Opdatering i forhold til de tilpassede retningslinjer for udendørs træning

I forlængelse af de tidligere udmeldte retningslinjer for genoptagningen af den - udendørs - fysiske træning har vi nu fået en afklaring fra DIF, som har tilkendegivet, at det er op til forbundet at beslutte, om lektioner kan gennemføres.

Forudsat, at de generelle anbefalinger følges, som eks. at man ikke kommer til træning, hvis man er sløj, at man er omhyggelig med sin hygiejne, herunder spritter hænder af før og efter, at der ikke gives gives hånd m.v. og hvis der samtidigt fra både træner og fægters side er opmærksomhed på at holde afstand, vil der åbnes for at gennemføre udendørs lektioner.

Det skal pointeres, at der fortsat IKKE må foregå fægtekampe. 

Som nævnt skal alle de øvrige tidligere udmeldte retningslinjer fortsat overholdes. Se disse på forbundets hjemmeside. https://www.faegtning.dk/nyheder/2020/tilpassede-retningslinjer-for-udendoers-traening/