Tilpassede retningslinjer for udendørs træning

Tilpassede retningslinjer for udendørs træning

21. april 2020 skrevet af Catharina Winterberg

DIF og DGI har meldt ud, at de tilpasser anbefalingerne til idrætsforeningerne. Fremover lyder budskabet, at udendørsidræt uden kropskontakt godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk. 

Det er en god nyhed, at der så småt kan startes op med udendørs aktiviteter, men det vil ikke være fægtetræningen som sådan, der bliver åbnet for. Det er den fysiske træning, som nu - inden for de angivne retningslinjer - kan blive mulig.  

Retningslinjerne lyder:

 • At man ikke må samles flere end 10 personer.
  • At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer.
  • At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der
  ikke er mulighed for at vaske hænder med vand og sæbe.
  • At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde.
  • At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber,
  hoste, muskelømhed – og gå straks hjem selv ved milde symptomer.
  • Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af
  Sundhedsstyrelsen.
  • Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes
  rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt
  benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være
  særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang
  en person afslutter brugen af en rekvisit.
  • Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter
  stadig ikke er tilgængelige.

DIF understreger i deres pressemeddelelse, at alle udøvere skal møde op omklædte og tager hjem efter endt aktivitet - hvilket ligger i naturlig forlængelse af, at klubhuse, omklædnings- og badefaciliteter forsat vil være lukkede. 

Derudover påpeger DIF, at det er vigtigt, at foreningen inden opstart af udendørstræningen kontakter de ansvarlige for faciliteterne, da kommunerne kan have forskellige restriktioner, som skal respekteres. Udover dette anbefales det, at Sundhedsstyrelsens plakater sættes op dér, hvor den udendørsaktivitet afholdes. Endelige indskærpes det, at udendørs aktiviteten bør foregå i mindre grupper dvs. max 10 personer inkl. træneren. 

Fra forbundets side appellerer vi til, at alle klubber overholder retningslinjerne og ikke går på kompromis med sikkerheden. Vi må sammen være tålmodige. Tag også højde for, at medlemmerne/udøverne skal bringe egne redskaber med til aktiviterne, men er dette ikke muligt, skal I sørge for at have midler til afspritning med. 

I kan læse mere på nedenstående links og I er også velkomne til at kontakte os i bestyrelsen med spørgsmål. 

Link til pressenyheden og til plakat: https://www.dif.dk/da/politik/nyheder/viaritzaupolitik/presse/2020/4/20200420_prmdiftilpasseranbefalingeromudendrsidrt

 Link til DIFs retningslinjer:

https://www.dif.dk/da/forening/nyheder/nyheder/2020/4/dif-s-og-s-dgi-s-tilpasser-s-anbefalinger-s-om-s-udendorsidraet

Link til DIFs side om corona-relateret anbefalinger:

www.dif.dk/corona

Den fælles offentlige side vedr. corona:

www.coronasmitte.dk