Nyt om bestilling af licens til den kommende sæson

Nyt om bestilling af licens til den kommende sæson

10. juli 2020 skrevet af

Kære alle klubber

Som et nyt tiltag for at gøre licens bestilling og håndtering lettere for klubberne, fægterne og forbundet vil vi fra og med den forstående sæson tage et nyt modul af Ophardt i brug, nemlig licenshåndteringsmodulet.

Herigennem kan klubberne bestille både national, EFC og FIE licens.

Der kan endnu ikke betales via systemet, hvorfor dette skal ske via bankoverførsel til forbundet som hidtil.

Vi håber, at systemet dels kan bidrage til øget overblik over indhentede licenser og dels at det bidrager til en mere effektiv håndtering af licenserne både ude lokalt i klubberne og hos forbundet.

Vi har lavet en video, der viser, hvordan bestillingerne hos klubadministrator foregår og der er ligeledes blevet lavet en skriftlig vejledning, som også gerne skulle kunne føre klubadministratorerne igennem processen.

Link til videoen er her: https://www.screencast.com/t/BUlhui77Sz9O og den skriftlige vejledning er vedhæftet her

Det er også tanken, at fægterne selv vil kunne bestille og betale for licenserne, men her mangler vi en vedtægtsændring på førstkommende repræsentantskabsmøde, hvorefter der selvfølgelig vil komme en vejledning til det også.

Vi opfordrer alle til at orientere sig i video og vejledning og kontakte sekretariatet i DFF, hvis I har spørgsmål eller støder på problemer. Af hensyn til at få styr på alle licenser før stævnerne går i gang, henstiller vi til, at I får bestilt og betalt for jeres fægtere senest den 1. september 2020.

Såfremt I måtte ønske et lille kursus i denne del af Ophardt, må I meget gerne skrive dette til sekretariatet, så vil vi prøve at finde en dato for et online kursus. 

OBS! Hjemmesiden omkring licenser vil vi opdatere hurtigst muligt efter sommerferien. https://www.faegtning.dk/om-dff/licens/

God sommer til jer alle.