Udtagelsesregler for veteraner

Udtagelsesregler for veteraner

Udtagelseskriterier til VM og EM-hold for veteraner - udarbejdet af DFF's Veterankomité og godkendt af bestyrelsen november 2019:

1)

Hvis det maksimale antal deltagere inden for en kategori ikke er overskredet, udtages alle fægtere, der ønsker at deltage.

2)

Hvis det maksimale antal deltagere inden for en kategori er overskredet, foretages en udtagelse på baggrund af resultater.

Resultater fra DM for veteraner vil være primære kvalificerende udtagelseskriterie. Ligger tidspunktet for afvikling af DM på et uhensigtsmæssigt tidspunkt i forhold til udtagelsen, kan et andet kvalifikationsstævne oprettes.

Veterankomiteen kan undtagelsesvis udtage en fægter, som med gyldig grund ikke har kunnet deltage i DM eller andet kvalifikationsstævne.

 

Spørgsmål vedr. udtagelse af veteraner rettes til DFF Veterankomité