Study and coach in Denmark 2018-2019

Study and coach in Denmark 2018-2019

P1020082.JPG

DFF vil trække EU-studerende fægtere til Danmark som trænere

DFF kører et pilotprojekt i 2018-2019, der skal trække erfarne fægtere fra det øvrige EU til Danmark, idet vi håber at kunne sikre ekstern ekspertise til vores fægtesamfund og således styrke klubbernes medlemsbase såvel som gruppen af talentfulde trænere i landet.

Det er hensigten at gøre fægtere og fægteklubber rundt om i EU opmærksomme på de gunstige betingelser, der er for at læse i Danmark. Vi vil blandt andet fortælle dem om danske fægteklubber, landets universiteter og dets universitetsbyer samt muligheden for offentlig støtte under studium. Et nøgleelement er, at en EU-studerende kan modtage dansk SU, hvis han eller hun har betalt deltidsarbejde sammen med studierne. I den forbindelse er det vores plan at knytte kontakt mellem udenlandske fægtere med interesse i at læse i Danmark og fægteklubber med ønske om ekstra trænerkapacitet.

Se brev til EU-fægterne.

Et skridt i denne proces er også at få en idé om efterspørgslen efter trænere i klubberne. Derfor vil DFF gerne vide, om jeres klub – enten allerede nu eller inden for et år eller to – har eller forventer at få behov for ekstra trænerkapacitet. Desuden vil vi gerne vide, omtrent hvor mange timer pr. uge/måned, I forventer at have behov for træneren. Der er ikke tale om forpligtende information.

Kontakt Martin Wiuff, Udviklingskonsulent, eller Laurence Halsted, sportschef.