Klubstartsprojekt Vestdanmark 2018-2021

Flere fægtere gennem flere, nye klubber i Vestdanmark

Dette projekt indgår som Indsats 1 i Spor 1 i DFF's Strategiaftale 2018-21 med DIF.

Læs en grundigere beskrivelse af hele Spor 1 i vores Strategiaftale med DIF. Læs en minibog af Strategiaftalen.

Læs mere i projektbeskrivelsen (følger)

Nyhedsopdateringer - vi fortæller løbende vores eksisterende klubber lidt om udviklingen i nyhedsbrevet "Nyt fra Udviklingskonsulenten": (følger).

Du kan også altid blive opdateret og generelt høre mere om projektet ved at kontakte projektkonsulenten.